Landschapsbeheersplan : goedkeuring

28 december 2011

Op 26 december kende Geert Bourgeois, Vice-ministerpresident van de Vlaamse Regering en bevoegd voor onroerend erfgoed, de premie toe aan de Kerkraad voor het opmaken van een landschapsbeheersplan voor de basiliek en haar onmiddellijke omgeving.

Wij geven hier het persbericht weer van de Minister:

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, heeft een premie van 30.584,93 euro toegekend voor de opmaak van een landschapsbeheersplan voor het beschermde landschap ‘Onze-Lieve-Vrouwbasiliek en haar onmiddellijke omgeving’.

Het landschapsdecreet voorziet in de mogelijkheid om voor erfgoedlandschappen een landschapsbeheersplan op te stellen,” aldus minister Bourgeois.  “De opmaak van zo’n plan wordt voor 80% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Dat beheersplan legt in detail de acties vast die noodzakelijk zijn voor een gepast beheer van de erfgoedwaarden en kenmerken van het beschermde landschap, en dit voor een periode van 27 jaar.”

De basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel is alom gekend in Vlaanderen. Vanuit alle provincies worden al meer dan vier eeuwen bedevaarten georganiseerd. Jaarlijks doen ongeveer een miljoen bezoekers de bedevaartsplaats aan. De groene oase rond de basiliek is door de jaren heen vrij intact gebleven met sporen van de vroegere baroktuin, omgeven door grachten en bastions. Het landschap is beschermd sinds 1953. De uitdaging is nu om het waardevolle landschap in zijn vroegere glorie te herstellen, en dit aan de hand van een landschapsbeheersplan.

Dankzij een beheersplan kan de eigenaar aanspraak maken op een landschapspremie (max. 70% van de geraamde kostprijs) voor het uitvoeren van onderhouds – of instandhoudingswerkzaamheden die in het plan zijn opgenomen, in plaats van de onderhoudspremie van 40% van de geraamde kostprijs, met een maximum van 20.000 euro, waarop hij voor het beschermd landschap al recht had.

De Kerkraad zal nu een landschapsarchitect aanstellen die een half jaar de tijd krijgt om dit plan op te maken. Wij zijn uiteraard dankbaar dat de Minister en zijn diensten voor onroerend erfgoed en ook het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem willen meewerken aan de toekomst van ons bedevaartsoord. Met deskundigheid en aandacht voor de historische, natuurkundige en religieuze betekenis van de site zal gezocht worden naar wat nodig is om het park rond de basiliek en aan het voormalige oratorianenklooster op te waarderen. Dit plan is van grote betekenis onder meer ook voor het integreren van nieuwe kaarsenkapellen. We houden u hierover verder op de hoogte.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond