MARIA EN HAAR PLAATS IN DE HEILSGESCHIEDENIS

5 september 2011

Derde Scherpenheuvel-lezing

Dit jaar vindt al voor de derde keer de Scherpenheuvellezing plaats. Dit jaar is professor dr. Joris Geldhof te gast. Hij zal spreken over 'Maria en haar plaats in de heilsgeschiedenis'.
De plaats van Maria in de heilsgeschiedenis is uniek. Geen vrouw, geen mens heeft dichter gestaan bij de menswording van de Zoon van God dan zij. Hij heeft immers het leven ontvangen uit haar moederschoot. En in de mate we op het evangelie kunnen steunen, was ze er steeds bij op de cruciale momenten van zijn verdere leven. Daarom is het terecht dat in de verbeelding en de ontwikkeling van het christelijk geloof zo’n groot belang gehecht werd en wordt aan Maria, de Moeder Gods. Nochtans hangt rond haar figuur en de verering ervoor vaak een zweem van devotionaliteit en emotionaliteit. Het minste wat je kunt zeggen is dat de mariologie niet in het brandpunt van de actuele theologiebeoefening staat. Maar misschien is dat verkeerd. Want ‘Maria’ staat rechtstreeks in verbinding met alle belangrijke onderwerpen van geloof en theologie: op de eerste plaats met God en Christus natuurlijk, maar ook met de Kerk, de genade en het gebed. ‘Maria’ geeft te denken… Hóe Maria te denken geeft is het centrale thema van deze lezing. Voor de inhoudelijke stoffering van de reflecties zal in de eerste plaats een beroep gedaan worden op de liturgie, maar ook op kerkdocumenten, geschriften van kerkvaders en spirituele meesters en actuele theologische stemmen.

Vrijdag 14 oktober 2011 om 17u in het Onthaalcentrum De Pelgrim, Isabellaplein 15b – Scherpenheuvel

Inschrijven via de website of per email: pastoor@scherpenheuvel.be

Deelname in de onkosten : 10 € (brochure met de tekst van de lezing inbegrepen).

Reacties

Door Luc Verreycken 04/12/21 (10 jaren geleden)

Luc Verreycken

re: MARIA EN HAAR PLAATS IN DE HEILSGESCHIEDENIS

In de geschiedenis van de kerk is zij het de moeder Gods, die
nederig haar plaats kent. Door haar bescheidenheid en
trouw aan haar zoon heeft zij de mensheid vreugde en troost
geschonken. Wees gegroet, koningin,moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, Wees gegroet. Tot u smeken
wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. ( Luister naar het SALVE REGINA; en wees diep ontroerd.Luc Verreycken,

Oude Mechelse baan,82
3200 Aarschot

Door Petronella,Pea,Hubertina,Hendrika 04/12/21 (4 jaren geleden)

Petronella,Pea,Hubertina,Hendrika

re;MARIA EN HAAR PLAATS IN DE HEILSGESCHIEDENIS

Zaterdag middag,2.10 AanMoeder Maria Scherpenheuvel in het Vlaams - Belgie.
Belgie. Heden morgen toen ik hier in de gasterie op het Internet was en ik naast mij een prentje van Onze,-Lieve,-Vrouw van Scherpenheu
vel naast mij liggen. En ik op het Internet typte,Aan Moeder Maria van
Scherpenheuvel. Voelde ik meteen haar aanwezigheid, ik had haar VLaams lied opgeschreven .Sinds begin Mei dit jaar,doe ik Pea elke
morgen hier in de kapel de Rozenkrans bidden. Ik Pea zit 7 jaar in de
rolstoel . Mijn leeftijd is 71 jaar nooit getrouwd geweest. .Pea de oud -
ste van 6 kinderen Geboortedatum is 1-4-1946.in Tegelen bij Venlo in
midden-Limburg geboren. Ze noemde mij een Vredeskind. Ik ben de
oudste en moeilijk geboren. De navelstreng 2 x om mijn hoofd. En een om de keel. ik kreeg niet veel zuurstof, ik werd in het Ziekenhuis geboren in mijn Geboorteplaats.Daar zag ik voor het eerste keer een
Hemelse visioen. dat was God d Vader. Hij glimlachte tegen mij en zei
tegen mij . Ik zal je mijn adem door je neusgaten blazen, want je hebt
later nog een byzondere taak te doen voor mij.Nu ik ben 8 jaar in dit
verzorgingstehuis. En 7 jaar mijn middel lichaam helemaal verlamd. Van 2004 tot 2011 heb ik heel zware Epelepsische aanvallen gehad.
In 2001 had ik het net uit van mijn eerste vriend uit Brunssum. Hij had
iets in mijn eerste eigen huisje gedaan , wat niet had gemogen.De po-
litie die er tegenover woonden had mij beschermd. En had ik het uitge
maakt. Onze-Lieve-Heer en Onze,-Lieve,-Vrouwe had mij ook beschermd van de ondergang. Toen ben ik elke dag soms 2x naar de
Heilige Mis Geweest..En op beiden knieén voor de Priester de Heilige
Hostie, de Communie op de tong ontvangen. En nu kan ik sinds ik in de rolstoel zit met mijn beiden handen mensen helpen . De priester zei, dat het een gaven was uit den HEMEL. Dit is mijn adres,
Pea Teeuwen Keekstraat 3 --6443 H.N.Heerlen Sevegram Ter Eyck kamer 302 Zud-Limburg Nederland

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond