Maria in het jaar van het geloof

13 augustus 2013

Zoals Abraham in het Oude Verbond, is Maria in het Nieuwe Verbond de eerste gelovige. Het is dan ook passend dat wij haar betrekken in dit Jaar van het Geloof dat door paus Benedictus XVI met de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaanse Concilie werd ingezet. Sedert het Concilie wordt Maria voorgesteld als model voor de christen en dat is ze ook.

Maria zegt ‘ja’ aan God. Maria geeft zich helemaal over zonder berekening. Zij gelooft in God en dat zijn wil voor haar het beste is. Dat is geloven, en hoe!

Maria zegt ‘ja’ aan de Heilige Geest die over haar komt. Zij ervaart de levengevende kracht van Gods Geest die een nieuw begin, een nieuw verbond in Maria’s schoot plant.

Maria zegt ‘ja’ aan haar Zoon. Zij is moeder van Gods Zoon, maar zij wordt ook zijn leerling. Sedert de bruiloft te Kana zegt zij aan ieder die in nood is: “Doe maar wat Hij u zeggen zal.” En in lief en leed blijft zij Hem trouw.

Maria zegt ook ‘ja’ aan de Kerk die aan haar moederlijke zorg en aan haar geloof door de gekruisigde Jezus wordt toevertrouwd. Zij blijft waken en bidden bij de apostelen die wachten op de komst van de Heilige Geest wiens kracht zij al eerder mocht ontvangen en ontdekken.

Maria is vol vreugde om haar geloof in God voor wie niets onmogelijk is. In haar Magnificat zingt ze zijn menslievendheid uit: Hij maakt kleinen groot, eenvoudigen verheft Hij, armen overlaadt Hij overvloedig… Bovendien getuigt de tenhemelopneming van Maria van Gods trouw aan wie in Hem gelooft: Hij is een God van levenden, niet van doden!

Maria is inderdaad hét model voor de christen ook vandaag, niet alleen omdat zij van harte gelooft in Vader, Zoon en Heilige Geest, maar ook omdat zij getuigt van wat het geloof in haar leven teweegbrengt: overgrote vreugde en leven zonder einde! Moge het ook zo zijn in ons leven.

Het Magnificat is de lofzang van Maria die de Kerk in het avondgebed bidt. In verbondenheid met Maria en met alle gelovigen van alle generaties loven wij de Heer omdat Hij grote dingen aan ons en aan alle mensen doet.

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond