Mens met Matteüs

27 november 2019

Categorie: default - Reageer

 

Mens met Matteüs

 

Met de eerste zondag van de advent beginnen we een nieuw liturgisch jaar. Dat jaar begeleidt ons met de kalender van liturgische hoogdagen en feesten rond de kern: Pasen. Het liturgisch jaar wordt dus gestuwd door de verrijzenis van Christus en de levende Heer in ons midden. We luisteren naar zijn Woord en voeden ons met zijn Brood. We ontmoeten Jezus de Christus als diegene die met ons gaat doorheen het nieuwe jaar en doorheen ons hele leven. Hij gaat met ons de weg van het Rijk Gods zoals Hij dat bij zijn eerste komst heeft gedaan. In het evangelie zien we die weg en vinden we de genade en de uitnodiging om hem ook blijmoedig te gaan als veelgeliefde kinderen van God, als broeder en zusters van elkaar en van Gods Zoon.

 

Met een nieuw liturgisch jaar begint ook een nieuwe ‘cyclus’ van lezingen in de liturgie. De liturgievernieuwing na het Tweede Vaticaans Concilie heeft ons de rijkdom geschonken om ieder liturgisch jaar afwisselend op weg te gaan met de evangelies volgens Lucas, Marcus en Matteüs met het Johannesevangeie als toemaat. Dit jaar wordt verkondigd uit het evangelie volgens Matteüs, een uitnodiging om meer mens te worden met Matteüs, meer christen, meer veelgeliefd kind van de Vader, meer broeders en zusters van de mensen die God aan onze liefde toevertrouwd, meer broer of zus ook van dé veelgeliefde, Christus.

 

Mgr. Werner Quintens, voormalig rector van het Pauselijk Belgsich College schrijft hierover:

 

‘Stel je voor: je bent katholiek en op zon- en feestdagen ga je naar de eucharistieviering, benieuwd wat het evangelie betekent; er wordt gelezen, gecelebreerd, geproclameerd of afgehaspeld. Het evangelie slaat en verwijt, troost en geeft hoop, breekt en betovert, huilt en juicht. Het leven, te nemen of te laten, open of dicht te gooien, eeuwig groter dn je eigen leven. Stel je voor dat je wil leven. Matteüs, die neemt ons dit jaar bij de hand neemt, heeft zich dat voorgesteld. Hij was, zoals zovelen, door de Farizeeën ontgoocheld. Hij werd door Jezus uit zijn tolhuis gehaald. Die sprak anders over de wetgevers, de profeten, de zangers en de wijzen onder zijn vaderen, die op hun knieën het water van de Bron proefden en dronken.

 

Bij Jezus was Matteüs opnieuw bij de Bron. Hij knielde en dronk. Hij gaf water door en oet dat nog altijd. Bijvoorbeeld in die eucharistie op die zon- en feestdagen. Je kunt op jouw beurt knielen en proeven en drinken. En dan het levend water uitspuwen of aan wie dorst schijnt te hebben de weg wijzen naar de Bron. Ik heb voor dit laatste gekozen.’ (Werner Quintens, Mens met Matteüs, uitgeverij Tabor, Brugge, 1992, pag. 5)

 

Aan ons om ook een keuze te maken aan het begin van dit nieuwe liturgische jaar!

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond