Roep ons

8 mei 2019

Categorie: default - Reageer

Roep ons

De vierde zondag van Pasen is de zondag waarop wij jaarlijks met meer aandrang dan anders bidden om roepingen ten dienste van het Godsvolk. Iedere gedoopte wordt geroepen tot die dienst en heeft hiertoe de genade ontvangen van de heilige Geest. We kunnen niet dankbaar genoeg zijn om al die mannen en vrouwen die de genade en zending van hun doopsel gestalte geven.

De gehuwden omdat zij in hun liefdeverbond het verbond van God met zijn volk tonen en de liefde van Christus – de bruidegom – voor zijn Kerk – de bruid – vurig tonen in de goede en de kwade dagen. De ouders die de vruchtbaarheid van Gods liefde tonen in de zorg voor hun kinderen.

De Godgewijden, diakens en priesters omdat zij in een leven dat volledig is toegewijd aan de zorg voor het Rijkl Gods de gegevenheid van Christus gestalte geven.

De mannen en vrouwen die zich in de Kijker bijzonder inzetten via een diensttaak voor zieken, armen, behoeftigen, gemeenschappen… De mannen en vrouwen die in hun werk bijzondere inzet en liefde aan de dag leggen voor wie kwetsbaar zijn en daardoor teken worden van Christus aandacht voor de meest kwetsbaren.

De lijst kan niet volledig zijn, want iedere gedoopte kan de uitdaging aangaan om te leven van Gods Geest en daarvan leven te geven in overvloed.

We kunnen niet dankbaar genoeg zijn om de gave van die Geest die Maria heeft bezield en waardoor Christus onder ons is komen wonen. Dankbaar om de Geest die de apostelen en sedertien alle gedoopten hebben ontvangen om Christus liefde zichtbaar, tastbaar, hoorbaar te maken.

 

Kardinaal Jozef De Kesel schreef een gebed voor deze roepingen zondag. Laten wij het vertrouwvol en in dankbare verbondenheid bidden.

 

Gebed 'Samen Geroepen' 

 

Roep ons weg, Heer,

 

uit alles wat ons ontmoedigt, uit alle onrust en angst;

 

wek nieuwe hoop in ons hart om niet langer te vrezenmaar te vertrouwen op uw Woord‘wees niet bang, sta op, Ik ben met je’.

 

Roep ons samen, Heer,

 

uit vereenzaming en verdeeldheid. Maak ons één van hart,laat ons thuiskomen bij elkaaren bij U, drie-ene Liefde:Vader, Zoon en Geest.

 

Roep ons bij onze naam, Heer,

 

toon ons uw goedheid en uw trouw,spreek ons van uw liefde zonder grenzen.Laat alles wat we zijn en doen,ja, heel ons leven,een dankbare gave worden aan U. 

 

Roep ons wakker, Heer,

 

door de zwaksten in ons middendie vragen om aandacht en zorg.Doe ons groeien in dienstbaarheidom kleinen groot te maken,om te bouwen aan uw Rijk van recht en vrede,in eerbied voor uw schepping.

 

Roep ons, Heer,

 

om op tocht te gaanmet broers en zussen in het geloof.Leer ons luisteren en sprekenin waarheid en liefdeom samen op het spoor te komenvan wat U van ons verlangt.

 

Roep jongeren, Heer, 

 

op zoek naar zin en smaak in het leven,spreek hen moed in.Sterk hen als ze keuzes maken,schenk hen vertrouwen in hun tochtgenotenen in U: de weg, de waarheid en het leven.

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond