Rozenkransmaand

25 september 2019

Categorie: default - Reageer

 

Rozenkransmaand

 

Op maandag 7 oktober viert de Kerk Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Deze viering wordt doorgetrokken in heel de oktobermaand. Voor velen is dit een vertrouwd gebed dat hen ook buiten de Rozenkransmaand helpt om lief en leed toe te vertrouwen aan de moederlijke zorg van Maria. Het is ook een echt kerkelijk gebed dat gebaseerd is op de heiliging van de tijd in het Getijdengebed. Het is als het ware een ‘volkse’ invulling van het liturgische Getijdengebed dat diakens, priesters en religieuzen bidden op het ritme van de dag en de week. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft meer dan vijftig jaar geleden het bidden van de Getijden opnieuw als het gebed van heet de Kerk en dus van heet het Godsvolk bepaald. Alle gedoopten worden dus uitgenodigd om eraan deel te nemen, zowel in gemeenschapsviering als individueel. Sommigen sluiten aan bij de gebedstijden in een abdij of religieuze gemeenschap. In Scherpenheuvel bidden velen het avondgebed op zondag mee. Maar ook wie de rozenkrans bidt, neemt deel aan het grote gebed van de Kerk door en voor het Godsvolk.

 

De – oorspronkelijk- drie groepen van de mysteries: blijde, droeve en glorierijke, met telkens vijf tientjes, vormen in totaal 15O weesgegroeten die staan voor de hondervijftig psalemn die wij in het Getijdengebed bidden, gespreid over het ritme van de week en de maand.

 

Dit samen bidden is een wezenlijk element van ons kerk-zijn. Het draagt de Kerk in haar inzet om het evangelie gestalte te geven in de verkondiging en in de dienstbaarheid. Immers, verkondiging zonder gebed is leeg en ook de dienstbaarheid in concrete daden van naastenliefde wordt gedragen en verheven door het gebed tot een waarachtig getuigenis van Gods liefde voor iedere mens.

 

Het gebed geeft als het ware de goede toonaard aan onze verkondiging en verwerkelijking van de Blijde Boodschap. Zoals het Magnificat van Maria aan het begin van het nieuwe verbond de toon zet voor het heil dat in Christus woord en daad wordt.

 

Paus Johannes-Paulus II heeft aan de drie groepen van mystereis, nog een vierde bijgevoegd: de zogenaamde lichtmysteries die de blijdschap van het evangelie uitademenen in gebed.

 

We geven hier de vier groepen van mysteries als een uitnodiging om te bidden, de Blijde Boodschap in en uit te ademen in verbondenheid met heel de kerkgemeenschap.

 

Blijde mysteries

 

 

 

1   De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria 

 

2   Maria bezoekt haar nicht Elizabeth

 

3   Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem 

 

4   Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen

 

5   Jezus wordt in de tempel teruggevonden 

 

 

 

Mysteries van het Licht

 

 

 

1   Jezus wordt gedoopt in de Jordaan 

 

2   De bruiloft van Kana 

 

3   De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering

 

4   De gedaanteverandering op de berg Tabor 

 

5   De instelling van de eucharistie 

 

 

 

Droeve Mysteries

 

 

 

1   De doodsangst van Jezus 

 

2   Jezus wordt gegeseld 

 

3   Jezus wordt met doornen gekroond

 

4   Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha

 

5   Jezus sterft aan het kruis 

 

 

 

Glorievolle mysteries

 

 

 

1   De opstanding van Jezus uit de doden 

 

2   De Hemelvaart van Jezus 

 

3   De heilige Geest daalt neer over de apostelen 

 

4   Maria ten hemel opgenomen 

 

5Maria wordt in de hemel gekroond 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond