Veertigdagentijd ingezet met Aswoensdag

16 februari 2012

Woensdag 22 februari zetten wij de Veertigdagentijd in met de viering van Aswoensdag. De asse zal worden gezegend en opgelegd in iedere eucharistieviering. Met dit heel oude gebruik willen wij bekennen aan God en aan elkaar dat wij nood hebben aan bekering en nieuw leven. Bij het ontvangen van het askruisje zegt de priester: 'Mens, gedenk dat gij stof zijt, en tot het stof der aarde wederkeert' (verwijzend naar het eerste boek van de Bijbel, Genesis 3, 19) ofwel 'Bekeer u en open uw hart voor het evangelie' (verwijzend naar het evangelie volgens Marcus 1,15).

Waar de eerste mogelijkheid de nadruk legt op de menselijke conditie en haar kwetsbaarheid en beperktheid, legt de tweede mogelijkheid de klemtoon op de uitweg die de Blijde Boodschap biedt om onze beperktheid om te buigen. Al is de Veertigdagentijd een tijd van boete en ommekeer, van meer aandacht voor het gebed en de liefde tot de naaste, het is bovenal een tijd van genade. Wij kunnen de Veertigdagentijd niet los zien van Pasen. Wij gaan de weg van bekering doelgericht, uitkijkend naar de verrijzenis van Christus, zijn opgang naar de Hemel en de gave van de heilige Geest. Wij gaan niet zomaar in zak en as zitten, wij kijken uit en verlangen. Met Aswoensdag komt een beweging op gang die ons binnen voert in het nieuwe leven dat Christus is komen tonen en waarin Hij ons voorgaat.

Laten wij elkaar steunen in deze tijd van genade door elkaar de ruimte te geven om het stil te laten worden in ons hart, zodat de stormen kunnen bedaren. Laten wij elkaar helpen om biddend dichter bij de Heer en bij elkaar te komen. Dichter bij de geliefden, maar ook dichter bij wie wij te weinig liefhebben. Laten wij elkaar broederlijk en zusterlijk nabij zijn in oprechte en effectieve solidariteit met elkaar. De vastenactie biedt hiertoe concrete en daadwerkelijke mogelijkheden.

Misschien kunnen wij elkaar steunen door de eucharistie innig en dankbaar te vieren, deel te nemen aan de momenten van gebed die voorzien worden op maandagavond en door elkaar wat liever te zien!

Voor alle parochianen en bedevaarders een gezegende Veertigdagentijd.

Reacties

Door Verreycken Luc 04/10/22 (10 jaren geleden)

Verreycken Luc

re: Veertigdagentijd ingezet met Aswoensdag

" Heer laat niet met uw erfdeel spotten", in deze woorden van de profeet"Joël , komen wij al op de eerste vastendag tot inkeer,. .boete en verzoening kunnen ons deelachtig worden, wanneer wij onze heiland Jezus Christus en onze geliefde moeder dankbaar aanbidden en vereren. De kracht, om dit alles mogelijk te maken, vinden wij in de allerheiligste eucharistie,onze steun onze kracht,ons leven.
Monseigneur Lemmens,schrijft in zijn boekje" blijf mij nabij" op een eenvoudige manier wat de kracht van de Heilige Mis met ons doet.
Laten wij al goed voorbereid zijn op het lijden en dood van onze Heiland,en laat aswoensdag een start zijn van boete en bekering.
want:GENADE IS GEEN SPONS DIE ALLES ZO MAAR ZAL WEGVAGEN?zeg zijne Heiligheid Paus Benedictus in zijn encycliek" SPE SALVI" Laat dat tot ons doordringen. En laat de rozenkrans ons hierbij helpen.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond