Verkoop alles wat ge bezit

6 oktober 2021

Categorie: default - Reageer

 

‘Verkoop alles wat ge bezit’

Oktober is niet alleen de rozenkransmaand omdat we dit feest van Maria vieren op 7 oktober, het is ook missiemaand. De maand waarin we ons laten uitdagen om onze missie, onze zending op te nemen. Traditiegetrouw kijken we dan naar de missionarissen. Zoals zo vaak, kijken we naar anderen als het eigenlijk een opdracht voor onszelf is! Als de Heer ons oproept om te bidden, kijken we naar de bidders; als Hij ons vraagt om voor de armen te zorgen, kijken we naar Welzijnszorg en Broederlijk Delen en naar de voedselbanken; als Hij ons vraagt om voor de zieken te zorgen, kijken we naar de ziekenzorgers; als Hij ons vraagt om zijn evangelie te verkondigen overal ter wereld, kijken we naar de missionarissen…

We kijken naar anderen, soms om onszelf buiten schot te houden; we kijken naar anderen om hen te steunen in de zending die zij opnemen en zo engageren wij ons toch nog.

Naar de missionarissen kijken, daar zijn we goed in. We hadden er een overvloed van. Uit ons kleine landje vertrokken velen naar de zogenaamde missies om het evangelie te verkondigen, mensen te laten delen in de rijkdom van het evangelie, Gods Rijk te tonen in woord en in daad. Heerlijke mensen die het woord van God hoorden en zich ervoor in beweging zetten! Iedere gemeenschap had wel één of meerdere missionarissen op wie ze fier konden zijn en die mochten rekenen op gulle steun en gebed. De missionarissen zijn echter schaars geworden, de noden ter plaatse anders. Ons beeld van de missie is geëvolueerd. Toch was het sterk om op de missie in landen ver weg, in samenlevingen zo anders dan de onze, om het ‘vreemde’ een bekend gezicht te kunnen geven door de missionaris ‘van bij ons’.

De missiemaand nodigt ons des te meer uit om zelf dat ‘gezicht’ te zijn! Wij zijn allemaal missionarissen, allemaal geroepen en gezonden om het evangelie te verkondigen en mensen vrij te maken in Jezus’ naam om hen zo het Rijk Gods te leren kennen. In alle tijden – en dus ook in de onze – is het een uitdaging om Jezus te volgen, voluit en onbevreesd. De Blijde Boodschap heeft nog niets aan blijheid ingeboet, de wereld is nog even ‘onverlost’ en de mensen verlangen nog steeds naar woorden en daden van bevrijding.

Wie de roeping om missionaris te worden, wil opnemen, kijkt best naar Jezus en luistert naar zijn woord. Deze zondag klinkt dat duidelijk en krachtig: ‘Verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen.’ Duidelijker kan niet om ons voor te bereiden op onze missie!

Bij dergelijk duidelijke taal zijn we nog meer geneigd om naar anderen te kijken: ‘Zie je wel dat missie iets is voor zusters en paters die niet hebben…!’ Jezus zegt het aan iemand die Hem wil volgen, een rijke jongeling, iemand van bij ons dus… De enthousiaste vriend van Jezus gaat echter ontdaan heen…omdat hij vele goederen bezat. Wie het Rijk Gods wil verkondigen, hier of elders en in welke tijd ook, dient vrijgemaakt te worden van het eigen ‘rijk’ van de goederen en de schatten die we koesteren en die we onze rijkdom noemen. Het gaat om het Rijk van God en dat heeft heel wat andere schatten en die worden ons door Jezus beloofd: ‘Er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.’ Ook dat is duidelijke taal, heerlijke taal want de overvloed van Jezus zit erin.

We kunnen sakkeren en klagen, kritisch bevragen; we kunnen analyseren en het beter weten, maar als we onze missie willen opnemen, kunnen we niet om Jezus’ woord heen. Niet het heldere woord ‘verkoop wat ge bezit’ en ook niet het even heldere ‘allen ontvangen het honderdvoud van wat ze hebben prijsgegeven’.

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond