Vernieuw het hart van uw gelovigen

9 juni 2011

Kom heilige Geest’, zingen we met Pinksteren, ‘en vernieuw het hart van uw gelovigen’. Ieder jaar opnieuw gedenkt de Kerk haar geboorte. Gedenken is meer dan ons herinneren, het is opnieuw beleven wat toen gebeurde aan de eerste leerlingen. Bij de berichtgeving over het instemmen van de Belgische Bisschoppen met de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie voor herstel en heling van de slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk, merkte een journalist op dat het moment – vlak voor Pinksteren – niet toevallig is. Inderdaad, dat is goed opgemerkt. Wij kunnen Pinksteren niet vieren zonder het verlangen naar nieuwheid in het eigen hart en in het hart van alle gelovigen. Jezus zelf geeft dit aan in het evangelie dat wij met Pinksteren ontvangen: ‘Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemands zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, dan zijn ze niet vergeven’. Alleen God kan zonden vergeven, merkten de Joden op toen ze Jezus bezig zagen. Dat is ook zo, maar Jezus is God en de heilige Geest is dat ook. ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u’. De gave van de Geest voert ons binnen in de goddelijke zending die Jezus kreeg. En die zending bestaat erin om de liefde van de Vader te verkondigen, te vieren en gestalte te geven. Uit eigen kracht kunnen wij dit niet, maar sinds wij de heilige Geest hebben ontvangen, is Hij het die dit in ons doet. Wie kinderen (van welke leeftijd ook) misbruikt, laat zich niet leiden door de Geest, door wat God wil, maar maakt zichzelf tot een god. Hij of zij misbruikt niet alleen de anderen, ook God wordt misbruikt. Het is een zonde tegen de heilige Geest en Jezus is daar zeer streng over.

Het mag dus Pinksteren worden, de hernieuwde gave van de heilige Geest in het hart van iedere gelovige om te helen en geheeld te worden. Het mag Pinksteren worden in de Kerk die als lichaam van Christus haar zending opnieuw opneemt om Gods vrede te brengen. Het mag Pinksteren worden in de wereld die nood heeft aan gerechtigheid, vrede en verzoening, aan de vruchten van de Geest die wij mogen ontvangen en doorgeven.

 

Zalig Pinksteren!

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond