Wat hebben we geleerd vandaag?

10 november 2021

Categorie: default - Reageer

 

‘Wat hebben we geleerd vandaag?’

 

Het liturgisch jaar loopt naar zijn einde. Zondag na zondag mochten we op weg gaan met Jezus aan de hand van de evangelist Marcus. Hij liet ons Jezus kennen als de Zoon van God die woorden spreekt recht uit het hart van zijn Vader, die wonderen doet om Gods liefde voor alle mensen te tonen. Hij laat vooral Jezus zien als de Verlosser die Gods liefde tot het uiterste toe toont op het kruis. Wie zich het kookprogramma met Piet Huysentruyt ‘SOS Piet’ herinnert, weet misschien nog dat aan het einde van elke kookopdracht Piet aan de hobby-kok vraagt: ‘En wat hebben we geleerd vandaag?’ In enkele puntjes klonken dan de voornaamste leerpunten. Aan het einde van het liturgisch jaar kunnen wij die vraag ook horen. We hebben het hele evangelie volgens Marcus gehoord, we hebben zelfs nog meer en andere evangelisten gehoord in de liturgisch sterke tijden van advent, kersttijd, veertigdagentijd en paastijd. Zondag aan zondag ontvingen we een stuk evangelie als blijde boodschap, we hebben errond gevierd en gebeden. Misschien hebben we deze lezingen ook persoonlijk nog eens gelezen in het parochieblad? Misschien hebben we errond gedeeld met elkaar bij een of andere bijeenkomst?

 

We zijn vertrouwd geraakt met het horen van Gods Woord, maar is het ook binnengedrongen in ons leven? Hebben we iets geleerd? Niet als een weetje, maar als een levensles, als een heilsboodschap? Heeft het beluisteren van het evangelie ons dichter bij God en bij onze broeders en zusters gebracht? Heeft het ons het Rijk Gods nabij gebracht, niet alleen als een verlangen om naar uit te kijken, maar als een werkelijkheid die wij hier en nu kunnen ervaren?

Uiteraard is er geen examen met vragen en antwoorden, Jezus is geen schriftgeleerde of wetgeleerde. Hij is veel meer. Hij is de Meester die zijn leerlingen voorleeft wat Hij verkondigt. Hij is de Meester die zijn leven geeft voor zijn leerlingen. Hij leeft niet alleen het Rijk Gods voor, Hij geeft zichzelf opdat wij zouden leven in zijn Rijk. Als we dat al zouden geleerd hebben door naar Jezus te luisteren, te kijken, Hem te beminnen en te vieren! Aan het einde van het liturgisch jaar komt de eindtijd aan bod. Bij de wederkomst van Christus zal alles duidelijk worden want dan zal Hij ‘alles in allen zijn’, zoals Paulus het zegt. Hij zal ons dan vragen of we Hem hebben herkend in de kleinen, de armen, de ‘minsten van de zijnen’. Dat weten we dus al. Een heel jaar hebben we kunnen horen en zien hoe Jezus de minsten verheft, de kleinen groot maakt, de zondaars vergeeft, de zieken heelt.

Deze tijd die de onze is, maar ook die van God is hét moment om zijn evangelie te beantwoorden met woorden en daden die het Rijk Gods tonen. Wij hebben Jezus’ voorbeeld en nog meer, Jezus zelf ontvangen. Wat houdt er ons nog tegen?

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond