Wees gegroet Maria

27 april 2022

Categorie: default - Reageer

 

Wees gegroet Maria

Na twee jaar met beperkende coronamaatregelen zullen we Maria in de mei weer voluit kunnen groeten en eren als onze moeder. Ondertussen woedt de oorlog in Oekraïne verder en worden niet alleen de mensen ter plaatse getroffen, maar de hele wereld. Er hangen dreigingen in de lucht die op ons wegen en die onzeker maken over heden en toekomst. We groeten Maria in de mei dan ook als Koningin van de vrede. Moge het gebed van velen om haar bijstand, ook een gebed om vrede inhouden.

Dit gebed betekent veel en maakt welk degelijk een verschil. We bidden niet dat Maria of de Heer alle problemen oplossen, maar wel dat ze de genade geven aan wie ze kan en moet oplossen! Velen zijn wereldwijd betrokken bij dit conflict en ijveren voor vrede, ons gebed mag hen dragen en kracht geven om de inspanningen vol te houden zodat het conflict niet verder escaleert. Bidden om vrede brengt ook onszelf in een staat van verlangen naar vrede en geeft ook ons de goede geest om ons in te zetten voor vrede veraf en dichtbij. Verlangen naar vrede is een proces van bekering, weg van het eigen grote gelijk en het krampachtig en koppig de schuld van alles in de schoot van anderen leggen.

Vrede is niet iets wat buiten ons om gebeurt, het is een gesteltenis binnen in onszelf. We spreken dan ook van een ‘vredelievende mens’ wanneer we merken dat in hem of haar geen haat of wraak zit, maar verzoening en vrede. Als Jezus verschijnt aan zijn leerlingen na de verrijzenis is zijn eerste woord: “Vrede zij u”. In de viering van de eucharistie worden we ook zo begroet: “Genade zij u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus”, we worden ook zo gezongen: “Gaat nu heen in vrede”. In het hart van de eucharistie bidden wij: “Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat Ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk, vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid”. Vervolgens worden wij uitgenodigd om die vrede met elkaar te delen. Vrede als een gave van God, vrede als een geschenk, vrede als Jezus’ aanwezigheid in ons leven. Vlak voor de grote ontmoeting met de levende Heer in de communie wordt tijdens de broodbreking het ‘Lam God’ gezongen. Ook dat eindigt met de bede: “Geef ons uw vrede”.

Vrede is dus een kostbare gave waarvoor Jezus zijn leven heeft gegeven op het kruis. Tijdens zijn leven zond Hij de leerlingen uit naar alle plaatsen waarheen Hij zelf van plan was te gaan. Zij moesten zich om niets zorgen maken, maar hun eerste woord moest zijn: ‘Vrede’. Vrede kenmerkt de christen, zijn leven en zijn zending. Vrede weerklinkt in onze ontmoetingen met de Heer en met elkaar. Christenen kunnen dan ook niet afzijdig blijven wanneer de vrede geweld wordt aangedaan veraf of dichtbij. Wij verdragen het gewoonweg niet want het tast aan wie wij zijn.

Moge Maria, de Koningin van de Vrede, over ons waken en ons bijstaan in deze tijd van dreiging, geweld en onvrede.

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond