Weest waakzaam

24 november 2021

Categorie: default - Reageer

Met de eerste zondag van de advent begint een nieuw liturgisch jaar. En zoals het vorige is geëindigd, zo begint het nieuwe met onze blik te richten naar de toekomst die ons wacht. Paus Franciscus zei in zijn catechese bij de algemene audiëntie van 10 november dat christenen vooruit kijken, de toekomst tegemoet. Wij laten ons niet verlammen door het verleden, ontmoedigen door het heden, wij kijken hoopvol uit naar de wederkomst van Christus. Jezus zegt zelf herhaaldelijk in het evangelie dat Hij zal wederkomen en wij belijden dit in onze geloofsbelijdenis: ‘Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden’. Die wederkomst moet ons niet met angst vervullen, zoals vroeger vaak werd verkondigd. Veeleer met verlangen en verwachting, zoals wij in de eucharistie bidden: ‘Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias uw Zoon.’ De advent is op de eerste plaats dit hoopvol uitkijken, verwachten van iemand die ons graag ziet en die wij beminnen. Het is uitkijken naar de komst van de bruidegom, het is verlangen naat zijn Rijk waar ‘alle tranen’ voorbij zijn. Die verwachting wordt concreet in het kijken naar de eerste komst van Christus en hoe de profeten en het hele Godsvolk daarnaar hebben uitgekeken. Het wordt nog concreter in de verwachting van Maria, van Jozef en van allen die dicht bij hen staan. Het wordt concreet in ons hart dat waakzaam is omdat het vervuld is van liefde. Aan allen een zalige Advent en een gelukkig en gezegend nieuw liturgisch jaar!

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond