Weet je het nog?

30 november 2021

Categorie: default - Reageer

 

Weet je nog?

 

In gesprekken krijg ik regelmatig de vraag: ‘Weet je nog wanneer je voor het priesterschap hebt gekozen?’ Het antwoord is dan steeds dat het niet op één bepaald moment is gebeurd in een duidelijke boodschap, maar een proces van verschillende momenten en personen die mij in de dynamiek brachten richting priesterschap. Daarmee wil ik de duidelijke vraag niet ontkrachten of afdoen als overbodig. Integendeel want in de Bijbel zijn de roepingsverhalen altijd heel concreet en bepaald in de tijd.

 

Op de tweede adventszondag horen wij de roeping van Johannes de Doper. Heel precies in de tijd: ‘In het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius’ en er wordt nog meer historische context gegeven. ‘Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van Zacharias, die in de woestijn verbleef.’ De plaats is de woestijn, de tijd is het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius en de roeping is ook duidelijk: het woord van God kwam over Johannes’. Preciezer kan het niet zijn. Zo zal ook de boodschap duidelijk zijn die hij verkondigt en zo zal de geboorte van de Messias die hij aankondigt duidelijk zijn in plaats en in tijd.

Geen vaagheid in de Blijde Boodschap, maar helderheid in woord en in daad. Zo is ook onze roeping als christen helder en klaar. Ook wij zijn hoe langer hoe meer roepers in de woestijn, zoals Johannes de Doper, maar met een heldere boodschap die alles behalve dor en droog klinkt.

Johannes roept op tot bekering om de Messias te kunnen zien en ontvangen; om de Blijde Boodschap te kunnen horen en opnemen. Hij doet dit met het gezag van een geroepene. Hij heeft zichzelf die opdracht niet gegeven, hij heeft zichzelf niets toegeeigend van wat van God komt. Integendeel, hij is van Godswege gezonden om wat God door de profeten had gezegd aan te duiden.

Wij krijgen telkens weer Gods woord te horen als een bron van leven, als een uitnodiging om in te gaan op die heldere roepstem, als een uitdaging om onze zending op te nemen ondanks de woestijn en Gods woord te laten klinken als een bron van leven. Telkens wij het woord Gods horen, ontvangen wij die roeping. Iedere zondag, iedere dag, ieder uur dat Hij tot ons spreekt. Als we eerlijk zijn, weten we maar al te goed wanneer we onze oren en ons hart daarvoor openen en waar!

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond