Zalig

1 april 2021

Categorie: default - Reageer

Zalig


Zalig zijn de leerlingen die de verrezen Heer mogen ontmoeten! Zalig zijn ook diegenen die niet gezien hebben en toch geloven, zegt Jezus. Zalig zijn we allemaal omdat de Heer verrezen is. Die zaligheid is geen verdienste van ons, ze is niet iets wat wij kunnen bewerken, hoezeer we dat ook zouden wensen. Neen, we kunnen onszelf wensen, we kunnen ons in roezen en verrukkingen wanen, maar de zaligheid komt van de verrezen Heer. Het is zijn verdienste. Kijken we maar naar de leerlingen. Ze zijn vertwijfeld na de dood van Jezus. Ze waren Hem zo enthousiast gevolgd, ze waren getuige van de wondere woorden en daden die massa’s mensen samenbrachten. Ze zaten in de zon van zijn ‘succes’ en al begrepen ze zijn woorden die voor hen bedoeld waren niet, ze bleven het fijn vinden om bij Hem te zijn. Totdat… verraad, verloochening hen in de greep kregen en ze in slaap vielen op het moment dat ze wakker moesten blijven om Hem te zien en te horen! Ach, zo herkenbaar ook vandaag, ook voor ons, ook voor mij! 

Reden te over om vertwijfeld te zijn, om in zichzelf gekeerd opgesloten te zijn in de erker van het eigen kunnen en mislukken. Allesbehalve zalig! En dan komt Jezus hen tegemoet op een wijze dat ze Hem herkennen. Machtig om te zien hoe zondag na zondag in deze paastijd de verrezen Heer de leerlingen opzoekt en begeleidt op de weg naar geloof. Zelfs de kritische Thomas wordt op zijn wenken bediend! Maar het resultaat is dat de leerlingen zalig worden. Ze worden van vreugde vervuld bij het zien van de verrezen Heer. Verraad, twijfel, spijt, verbittering… het smelt als sneeuw voor de zon als Jezus stralend in hun midden staat. 

Daarvoor is Hij dan ook gekomen, toen, en blijft Hij komen, ook nu: om te stralen zodat wij in het licht en de warmte van Gods barmhartigheid zalig zouden worden. Niet het duister van onze dorre daden en gedachten, maar het licht van de verrezen Heer steken ons aan, verheffen ons, geven ons nieuwe adem en leven.

In de lezingen uit het leven van de apostelen zien wij hoe die zaligheid aanstekelijk werkt en hoe de gemeenschap van christenen groeit vanuit de kracht van de verrezen Heer. De leerlingen getuigen dat Jezus verrezen is, dat Hij leeft. Zij hebben Hem gezien, zij weten wie Hij is en hoe Hij blijft ben hen en bij allen die in Hem geloven. Wat een zalig vuur verspreid zich rond de apostelen. Ook zij maken zalig door de barmhartigheid die zij ontvangen en mogen geven.

Deze tweede paaszondag wordt ook de zondag van de goddelijke barmhartigheid genoemd. De heilige paus Johannes-Paulus II heeft hem daartoe uitgeroepen. De paus had goed gezien dat de zaligheid die de verrezen Heer aan de apostelen schenkt, komt door de barmhartigheid en de Geest die de apostelen ontvangen om deze goddelijke gave op hun beurt te schenken. Het is sedert de gave van de Geest de zending en de genade van allen die in die heilige Geest werden gedoopt om zalig te zijn en zalig te maken.

Het is nu dus aan ons om de verrezen Heer te tonen in de grootste gaven die Hij in zijn leven, sterven en verrijzen heeft gegeven: Gods barmhartigheid. Laten we daarvan getuigen, niet uit eigen kracht, om in de kracht van de Geest. Niet voor het eigen succes of plezier, maar voor de zaligheid van allen.


Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond