ZALIG KERSTMIS

23 december 2011

Aan alle parochianen en bedevaarders van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel wensen wij van harte een zalige Kerst 2011. Wij bidden en wensen dat u Gods menslievendheid moogt vinden in het Kind in de kribbe, maar vooral dat God  u zou mogen vinden. Voor ieder van ons en omwille van ons geluk is God onder ons komen wonen, heeft Hij gesproken in onze taal, wie gekwetst en gewond waren aan het leven geheeld, is Hij  gestorven en verrezen. Voor ieder van ons opdat wij gelukkig zouden worden. Wanneer zijn wij eigenlijk gelukkig? Is het niet als wij ons ten diepste toe bemind weten? En zijn we niet dan pas in staat om op onze beurt oprecht en krachtig anderen te beminnen? Kerstmis toont ons hoezeer God ieder van ons liefheeft, zo lief dat Hij als een kind komt. Iedereen kan en mag Hem ontmoeten.

 

In de mate dat wij ons klein maken als Maria, Jozef, de herders, de wijzen, zullen wij Hem ook zien en ontmoeten. Wie hoogmoedig de blik te hoog houdt, ziet Hem niet, kijkt over God heen. Want God komt om zijn liefde te tonen en dat doe je door je klein te maken. God geeft het voorbeeld!

Het is goed om deze dagen eens door de zelfzekere knieën te gaan, ons wat kleiner te maken om de grootheid van de liefde te kunnen ontvangen. We kunnen Gods liefde vinden in het Kind in de kribbe, maar ook in het kind in onze samenleving: de kwetsbare mens die niet roept en tiert om gelijk te halen, die niet opvalt door eigen kracht en mogelijkheden. Het kind dat rilt van de kou omdat het buiten slaapt – ‘omdat we niet iedereen kunnen binnenlaten in onze veel te grote huizen!’ Wat ge aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan’, zegt de Heer. Laten wij dat doen en van harte al is het maar om te tonen dat wij het menen als we uit volle borst zingen: ‘Gloria in excelsis Deo!’

Reacties

Door Deckers 04/10/22 (10 jaren geleden)

Deckers

re: ZALIG KERSTMIS

ZALIG KERSTMIS aan alle medewerkers in de liturgie

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond