Zalig Pasen

2 april 2012

Dat Gods Zoon met kerstmis onder ons komt wonen als een weerloos kind is wonderlijk, maar we hebben het graag want een kind kunnen wij koesteren. Dat diezelfde Zoon Gods op Goede Vrijdag op het kruis sterft te midden van misdadigers is onbegrijpelijk. Hoe kan God dat toelaten? Kon Hij niet ingrijpen zodat zijn eigen Zoon die alles goed heeft gedaan niet zou moeten lijden en sterven? Het zijn vragen die wij meestal stellen wanneer lijden en dood ons treft, maar we kunnen ze zeker ook stellen als het over Gods Zoon gaat. Waarom toch!  Allereerst, moest Jezus niet ons menselijk lijden en onze dood hebben doormaakt, zou Hij niet ten volle mens zijn geweest. Wij zouden anders nu nog kunnen zeggen dat het voor Hem gemakkelijk was te leven aangezien Hij niet de pijn van lijden en dood zou kennen. Hij heeft het dus wel degelijk gekend en hoe! Vervolgens moest de Messias dat alles lijden om zijn heerlijkheid binnen te gaan. Dat stelt Paulus en terecht. Over welk ‘moeten’ gaat het hier? Over de dwang van de liefde. Hij heeft ons tot het uiterste toe liefgehad. Wie leefheeft zwaait niet met macht en kracht, maar gaat de weg van de dienstbaarheid en de kwetsbaarheid. Gods Zoon heeft de liefde van God voor ons allen getoond en ons uitgenodigd om die liefde te aanvaarden. De mensen hebben dat toen niet gedaan, zij hebben met het zwaard Gods weerloze liefde aangevallen en gekruisigd. Is Gods liefde dan zo bedreigend? Blijkbaar wel voor diegenen die meenden God van binnen en van buiten te kennen: de schriftgeleerden en de wetgeleerden; blijkbaar ook voor diegenen die zo goed wisten hoe God goed te dienen: de farizeeën. Blijkbaar was het zelfs moeilijk voor de honderden die aan Jezus’ lippen hingen en Hem volgden van dorp tot dorp. Al diegenen die Hij had aangeraakt en genezen tot nieuw leven, zien wij op het moment van de waarheid ook niet terug. Het ergste is nog dat Jezus’ vrienden – die toch alles hadden achtergelaten om Hem te volgen – Hem alleen laten. Judas verraadt, Petrus verloochend en op Johannes na zijn de anderen met geen ogen te bespeuren… ze vallen in de Hof van Olijven zelfs in slaap. Toen was Gods liefde blijkbaar te moeilijk om te aanvaarden. Hoe is het nu? Laten wij Jezus opnieuw sterven op het kruis? En als wij Hem dan al niet zelf terechtstellen, verlaten wij Hem dan? Vergeten wij wat Hij voor ons heeft gedaan? Laten wij Hem alleen, verraden wij Hem of verloochenen wij Hem opnieuw? Misschien niet meer zo zichtbaar en bloederig als toen, maar toch even efficiënt en gemeend? Wij krijgen opnieuw de kans om de liefde Gods in de volle maat te ontvangen. Laten wij dat doen en de Boodschapper en Drager ervan niet alleen laten. Laten wij Jezus vereren op zijn kruis waarmee Hij de wereld, ons heeft verlost om met Pasen als nieuwe mensen te belijden dat Gods liefde groter is en dat wij daaraan deel hebben.

 

Zalig Pasen

 

Reacties

Door saskia 04/10/22 (10 jaren geleden)

saskia

re: Zalig Pasen

hallo ,,bedankt voor je tekstje ,,ik heb een suggestie om de tekst een beetje aan te passen ,,te verbeteren ,,de tekst meer kracht te geven -

en waarom Jezus is gestorven aan het kruis en dus moest lijden-?

Want God had de mens zo lief !! ,dat hij zijn enige zoon! offerde voor de zonde van de mens! -zodat onze zonden zouden wegwassen worden door het bloed van Christus !!zodat wij niet naar het dodenrijk gaan -
maar kunnen deelnemen bij God -
http://www.stevan.nl/boodschap.htm

uiteraard moeten wij geloven dat onze heer Jezus de zoon is van God-

wij hebben ook een taak gekregen te leven als christenen -te leven naar de 10 geboden -te leven naar ons geweten -we moeten de bijbel bestuderen ,,,

groetjes saskia

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond