Zondag van de barmhartigheid

4 april 2013

Beloken Pasen, of de eerste zondag na Pasen werd door paus Johannes-Paulus II uitgeroepen tot de zondag van de barmhartigheid. Het is goed om ons te realiseren dat Jezus door zijn lijden, dood en verrijzenis ons fundamenteel verzoend heeft met de Vader. Een gave die Hij alleen kon bewerken en waarvoor we niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Dankbaar zijn we echter maar als we de barmhartigheid ernstig nemen. Als we onze nood aan Gods barmhartigheid bekennen en ons blijven verwonderen over zoveel onverdiende liefde van Godswege voor ieder van zijn kinderen. We nemen Gods barmhartigheid ook maar ernstig als we ons leven vernieuwen en ons verlangen uitspreken om te leven als nieuwe, Paasmensen. Maar ook, door op onze beurt barmhartig te zijn voor elkaar. Daaraan kun je een Paasmens herkennen, dat hij of zij niet veroordeelt, maar vrijspreekt.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond