Zorg dat je niet valt!

20 maart 2019

Categorie: default - Reageer

Zorg dat je niet valt!

Als je geopereerd bent aan je knieën, krijg je als goede raad en waarschuwing mee: ‘Zorg vooral dat je niet valt, want dan…’ Wat er volgt wordt niet gezegd, maar je kunt het al raden, het ergste het eerste! Als we dus acht slaan op dergelijke goede raad betreffende een detail – want dat zijn knieën toch – hoeveel te meer zouden we dan gevolg moeten geven als het om het wezenlijke gaat, om onszelf ten diepste toe, onze relatie met elkaar en onze relatie met God?

Bijna laconiek merkt Paulus op in de tweede lezing van de derde zondag in de Veertigdagentijd: ‘Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt.’ En dit slotzinnetje van de lezing is bovendien duidelijker dan al wat hij ervoor zegt! Het is immers van alle tijden en van alle mensen en dus ook op ons van toepassing. In het evangelie spreekt Jezus in dezelfde zin tot de toehoorders van toen en die van nu: ‘Denkt ge dat onder alle Gallileeërs alleen deze mensen zondaars waren?’

Het is niet omdat je nieuwe knieën hebt, dat je stevig staat, zo evenmin als we menen vroom te zijn is het niet uitgesloten dat we vallen. De lezingen roepen op tot deemoed, tot eerlijkheid in ons oordeel over anderen en over onszelf. Het is tegelijk de houding die ons doet verlangen naar Christus en onze verlossing in zijn lijden, sterven en verrijzen voor ons. Immers, wie meent te staan, heeft heel de redding door Christus niet nodig! En wie zou die ‘staander’ kunnen zijn? Ik ken hem of haar niet, nog niet ontmoet. Wel de deemoedige die in alle eerlijkheid en ernst zichzelf onder ogen neemt en de handen durft uit te steken om overeind geholpen te worden door Christus en zijn evangelie.

De gelijkenis die Jezus toevoegt in het evangelie schenkt ons hoop en vertrouwen om niet te blijven liggen als we gevallen zijn. Jezus spreekt over het geduld van de Vader met ieder van ons, ook als we drie jaar geen vruchten dragen van geloof, hoop en liefde, wacht Hij nog een jaar alvorens radicaal in te grijpen. God geraakt minder vlug uitgeput dan de grond. Het is uitdrukking van zijn liefde voor ieder van ons dat Hij zoveel geduld heeft en dat Hij zijn Zoon zendt om voor ons te zorgen. laten we dat ook voor elkaar doen als christenen.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond