Basiliek

Het gebouw is de oudste koepelkerk in de Lage Landen en werd ingewijd in 1627 door de aartsbisschop van Mechelen, Jacobus Boonen. De kerk werd tot basiliek verheven in 1922 en is sinds 1952 een beschermd monument. Ze werd gebouwd op initiatief van de aartshertogen Albrecht van Oostenrijk en Isabella die vlak tegenover de basiliek in het nog bestaande huis "het Gulden Vlies" verbleven tijdens hun bezoeken aan Scherpenheuvel. Bij de inwijding offerde Isabella juwelen op de altaartrappen. Ze wilde hiermee aantonen dat aardse goederen niet het belangrijkst zijn. Architect Wenceslas Coeberger bouwde de basiliek in de vorm van een zevenster, een symbool voor de zeven vreugden en zeven smarten van Maria. Het schilderij boven het hoofdaltaar is van Theodoor Van Loon.

De koepel heeft geen lichtopeningen en is met lood afgedicht. Hij is versierd met 298 zevenpuntige vergulde sterren. De zijkapellen zijn opgetrokken in witte steen van  het nabijgelegen Langdorp. De vierkante toren, met een beiaard van 49 klokken, is gebouwd uit zandsteen. De lantaarn (bovenste verdieping) kon pas worden gebouwd na een gift van Filips IV van Spanje. De toren is voorzien van een trap aan de binnenzijde. Hij werd in 1859 hersteld van de schade opgelopen door het naar beneden gooien van de door Franse revolutionairen verbrijzelde klokken.

De speeltafel van het orgel werd onlangs volledig gerenoveerd.

 

Terug naar het grondplan

Scherpenheuvel praktisch