Parochie

Welkom

Beste parochiaan of bezoeker van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Een parochie is allereerst een plaats waar geloof, hoop en liefde gevonden en gedeeld wordt. Dat is in Scherpenheuvel niet anders. Wie op deze parochie woont, wordt van harte uitgenodigd om Gods liefde voor hem of haar te ontdekken, uit te diepen en te delen. In de viering van de sacramenten, in het gebed, in de daadwerkelijke inzet mogen wij die liefde van de Heer ervaren en er vreugde in vinden.

De parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel behoort tot een ruimere pastorale zone met de parochies van Sint-Jozef en Sint-Antonius van Padua (Schoonderbuken) en Sint-Jozef (Keiberg). Op vraag van de bisschop worden pastorale initiavien samen genomen. De lokale editie van Kerk en Leven (parochieblad) is gemeenschappelijk in de vier parochies. Ook de vormselcatechese wordt samen georganiseerd en er is één vormselviering in de hele zone. De financiële administratie gebeurt eveneens gemeenschappelijk. De verschillende parochies helpen elkaar opdat voor de hele zone een betekenisvolle pastoraal georganiseerd kan worden ten dienste van alle inwoners

In het hart van de parochie vieren wij de sacramenten, tekens van Gods grenzeloze liefde voor ons. Doopsel en vormsel, ziekenzalving en sacrament van de verzoening, huwelijk en uitvaart. Dit alles vieren wij vanuit de zekerheid dat wij geborgen zijn in Gods liefde en toevertrouwd worden aan elkaars zorg.

Voor de uren van de misvieringen van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel verwijzen we naar de agenda op deze website. De zondagsvieringenin de andere parochies van de zone zijn:

  • Sint-Jozef (Keiberg): zaterdag 17u30
  • Sint-Jozef en Sint-Antonius van Padua (Schoonderbuken): tot naderorder nog geen eucharistieveringen

In onze parochie wordt die ervaring van Gods liefde ook beleefd in concrete initiatieven van zorg voor elkaar. Jongerenwerkingen, gehandicapten-, zieken- en bejaardenzorg,  inzet voor armen en noodlijdenden, verenigingsleven, catechese, vorming, missiewerking, ontspanning, zang en muziek… Initiatieven en verenigingen te over om uitdrukking te geven van onze blijde zorg voor elkaar.

Op deze pagina’s kunt u alvast kennismaken met een aantal initiatieven. De voorstelling van verenigingen, de sacramenten en de kalender kunnen hiervoor dienstbaar zijn. De priesters en religieuzen, maar ook de vele vrijwilligers die onze parochie rijk is, zullen u graag verder helpen. Misschien krijgt u ook zin om zich mee in te zetten. In ieder geval: heel hartelijk welkom!

Luc Van Hilst

pastoor

 

Contactpersonen:

  • O.L. Vrouw van Scherpenheuvel:

Pastoor Luc Van Hilst: pastoor@Scherpenheuvel.be

0475/ 64 67 45

 

  • Sint-Jozef Keiberg:

Dhr. Kamiel Brams: kamiel.brams@skynet.be

  • Sint-Jozef en Sint-Antonius van Padua Schoonderbuken

Eerwaarde Pater André Keppens, S.D.S: andre.keppens@scherpenheuvel.be

0494/18 74 92

 

Scherpenheuvel praktisch