Geloof vieren

Geloven is allereerst een genade, een gave. Het is nieuw leven ontvangen van de bron van alle leven: God. Het is liefhebben vanuit de bron die Liefde is. Het is hopen zonder grenzen, reikhalzend uitzien naar de toekomst die wij het Rijk Gods noemen. Geloof wordt dan ook gevierd. Blij en dankbaar komen wij samen als gemeenschap om steeds inniger en oprechter te ontdekken wie wij in Gods ogen zijn. Die ontdekkingstocht verloopt via Jezus de Christus. In zijn leven, sterven en verrijzen mogen wij zien waartoe ook wij geroepen zijn. Zijn aanwezigheid in woord en sacrament vuurt ons aan om dezelfde weg van liefde te gaan. Jezus zegt: ‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden’ (Mt 18,20). Zo komen wij samen om de sacramenten te vieren: met de Heer in ons midden en heel de wereld in ons hart.

Scherpenheuvel praktisch