Geschiedenis

De parochie Onze-Lieve-Vrouw vierde in 2010 haar 400-jarig bestaan.

Nadat Scherpenheuvel zich in de periode 1609-1610 ook kerkelijk had losgemaakt van Zichem, werd in 1610 de eerste pastoor (E. H. Joost Bouckaert) aangesteld. Pastoor Bouckaert bekommerde zich in de eerste plaats om de kerk maar had ook oog voor de organisatie en uitbouw van het bedevaartsoord. Het richtte hiertoe het Oratorium van Scherpenheuvel op. De Oratorianen hadden niet alleen heel wat aandeel in het bedevaartsgebeuren, maar zij legden zich ook toe op onderwijs en opvoeding. Zij werden daarenboven ook nog eens belast met de ruimtelijke ordening van de stad en dit onder impuls van Isabella. Scherpenheuvel kreeg de vorm van een zevenpuntige ster. De straten werden streng symmetrich aangelegd en er werden drie stadspoorten opgericht. De stad werd ook volledig omwald.

 

Scherpenheuvel praktisch