live beeld: klik op foto

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel


Praktisch 

Inschrijven Bedevaarten

Misintentie aanvragen

Doopsel

Catechese

Huwelijk

Zaal reserveren

Overnachtingen boeken

 

 

22 februari 2017

Veertig dagen genade

Met aswoensdag, 1 maart, zetten we de veertig dagen voor Pasen in. Veertig dagen, verwijzend naar de veertig dagen dat Jezus in de woestijn doorbracht alvorens Hij aan zijn zending begon. Door de Geest werd Jezus in de woestijn gezonden, door dezelfde Geest zal Hij zijn openbare leven aanvatten als heil voor alle mensen. Het is de heilige Geest die ook ons in deze veertig dagen begeleidt opdat we zouden doordrongen worden van de genade van ons doopsel dat wij met Pasen hernieuwen. Lees meer

In de kijker

 

 

 

 

 

 

 

Liturgische vieringen

Agenda