live beeld: klik op foto

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel


Praktisch 

Inschrijven Bedevaarten

Misintentie aanvragen

Doopsel

Catechese

Huwelijk

Zaal reserveren

Overnachtingen boeken

 

 

13 juni 2018

Heilige Antonius, goede vriend

Op 13 juni gedenkt de kerk in de liturgie de heilige Antonius van Padua. Deze heilige is bijzonder populair bij ons en dat zal zeker iets maken hebben met onze gewoonte om veel verloren te leggen! ‘Heilige Antonius, goede vriend, maak dat ik … vind’. Zijn hulp wordt nogal eens ingeroepen al dan niet samen met het omdraaien van zijn beeld. Deze populaire volksheilige heeft echter een heel diepe bekering doorgemaakt waarbij hij zich totaal aan Christus en zijn kerk heeft gegeven. De nederigheid en de evangelische kracht die uitging van de heilige Franciscus heeft hem ertoe gebracht om minderbroeder te worden. En hij gedroeg zich ook als de mindere. De eenvoudigste huishoudelijke taken nam hij op zich tot hij omwille van een toeval (!) ontdekt werd als een bijzonder vurige predikant. Franciscus zond hem om te prediken in Italië tot in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje toe. Franciscus was bijzonder gesteld op zijn mindere broeder en wij ook. Antonius werd amper vijfendertig jaar, maar in zijn korte leven heeft hij de kracht van het evangelie ervaren en doorgegeven. Daarop staat geen leeftijd en dus blijft hij een krachtige voorspreken, ook voor wie zijn geloof verloren heeft!

In de kijker

Brochure: In de voetsporen van Pater Damiaan

te verkrijgen in onthaalcentrum 'De Pelgrim' voor 6,95 euro  (voor meer info klik op de bovenstaande titel)

 

 

Liturgische vieringen

Agenda