live beeld: klik op foto

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel


Praktisch 

Inschrijven Bedevaarten

Misintentie aanvragen

Doopsel

Catechese

Huwelijk

Zaal reserveren

Overnachtingen boeken

 

 

18 oktober 2017

De zondag vieren (6)

In het hart van het vieren van de zondag, de dag des Heren, staat de eucharistie. Het is de Heer zelf die ons daarvoor uitnodigt, Hij is de gastheer en wij zijn de gasten. Dit is hét moment van de week waarop wij onze identiteit als christen tonen en belijden. Wij worden door de Heer die ons in het doopsel aannam tot zijn veelgeliefde kinderen samengeroepen om één familie te vormen van broeders en zusters, van geliefden in de Heer. De viering van de eucharistie is wezenlijk voor christenen en we zullen er dan ook niet wegblijven. Zonder de viering van de eucharistie is het onmogelijk om gelukkige christenen te worden. Het is het derde sacrament van de christelijke initiatie (doopsel-vormsel-eucharistie) en het enige ervan dat wij herhalen. In de eucharistie ontdekken we telkens weer en meer wat het betekent dat wij gedoopt zijn en dat wij de heilige Geest hebben ontvangen. In het luisteren, kijken en ontvangen van Christus, zien wij wie wij in Gods ogen zijn en wat Hij van ons verlangt. De eucharistie vieren is dus verre van een vrijblijvende zaak! God, in wie wij geloven, nodigt ons uit en roept ons op om bij Hem te komen. Maar ook de gemeenschap van christenen roept ons op om de band van broeders en zusters aan te halen. De eucharistie is geen privézaak waarvoor ik al dan niet kies. Integendeel: ik word gekozen om deel te nemen en verwacht om opgenomen te worden in de gemeenschap. Vroeger spraken we van ‘plicht’ en ‘moeten’, maar het is veeleer ‘mogen’. We mogen de Heer en elkaar ontmoeten in de sfeer van dankbaarheid, luisterbereidheid, ontvankelijkheid, broederlijkheid. Dit ‘mogen’ is niet vrijblijvend, maar houdt een verantwoordelijkheid en een zending in. Als ik mijn christen-zijn ernstig neem, dan kan ik niet weg blijven van deze bijzondere ontmoeting.

  Lees meer

In de kijker

Scherpenheuvellezing 2017: 20 oktober om 19u in het onthaalcentrum de Pelgrim                      Duizend namen: Het beeld van Maria in de Europese literatuur door Prof. Rita Ghesquière

  

 

 

 

Liturgische vieringen

Agenda