live beeld: klik op foto

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel


Praktisch 

Inschrijven Bedevaarten

Misintentie aanvragen

Doopsel

Catechese

Huwelijk

Zaal reserveren

Overnachtingen boeken

 

 

16 mei 2018

De Geest begint iets nieuws

De gave van de Geest op Pinksteren is voor de apostelen een keerpunt geweest. Voor de gave van de heilige Geest zaten ze vertwijfeld bijeen in de bovenkamer. Niet goed wetend wat te verwachten van wat Jezus hun had beloofd: ‘Ik zal u een helper geven die u alles in herinnering zal brengen wat Ik heb gezegd.’ Maria en enkele vrouwen zijn er ook bij. Maria met haar geloof in wat de heilige Geest in haar leven heft gedaan. De leerlingen nog zonder dat geloof.

Zonder de gave van de Geest zouden de leerlingen overgeleverd zijn aan zichzelf, aan de herinneringen aan Jezus, aan hun verloochening van Jezus, aan hun eigen kracht en zwakheid. In die conditie zouden ze onmogelijk de zending kunnen opnemen die ze van Jezus hebben ontvangen: ‘Gaat en onderricht alle volken en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.’ Lees meer

In de kijker

Brochure: In de voetsporen van Pater Damiaan

te verkrijgen in onthaalcentrum 'De Pelgrim' voor 6,95 euro  (voor meer info klik op de bovenstaande titel)

 

 

Liturgische vieringen

Agenda