Welkom op de officiële website van het bede- vaartsoord en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Camera live :

KLIK OP FOTO

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel

Organist Pierre Ramakers

CD NU VERKRIJGBAAR

 

Inschrijven Bedevaarten

 

23 november 2015

Buitengewoon jaar van de barmhartigheid

Op 8 december opent paus Franciscus de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Op zijn vraag hebben de bisschoppen over de hele wereld jubileumkerken aangeduid opdat gedurende dit jubeljaar zoveel mogelijk mensen zouden kunnen delen in de volheid van Gods genade. Ook de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel is een jubileumkerk en op zondag 13 december om 15.30u zal Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, er die heilige deur openen. Wij nodigen u uit voor deze plechtigheid en voor de eucharistie die aansluitend in de basiliek gevierd zal worden. Om onze vreugde klank te geven, zal op de vooravond, op zaterdag 12 december om 20u een concert plaatsvinden in de basiliek met orgel en trompet. Organist-titularis Pierre Ramakers en Simon Van Hoecke (trompet) brengen een feestelijk programma. Van harte welkom.

 

11 november 2015

Gezin als huis van barmhartigheid

De synode over het gezin die over twee jaar verliep en twee sessies telde van telkens drie weken zorgde voor heel wat verwachting. De media zoemde in op de heikele thema’s die voornamelijk in de Westerse kerk leven. Terecht, want de ruime bevraging die aan de synode voorafging en die alle gelovigen betrof diende ernstig genomen te worden. De druk die de gezinnen kennen is in elk continent anders, maar er is druk op het geluk en daarover hebben de bisschoppen zich de voorbije twee jaar over beraad.

 

Lees meer

6 november 2015

EXCLUSIEF VOOR BEDEVAARTSOORD O.L.V. SCHERPENHEUVEL

Nieuwe noveenkaars

Na lang en ijverig denken en zoeken, is de nieuwe noveenkaars geboren. In Maria-blauw, met een tegelijk klassieke en moderne afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel die als de kaars een tijdje brand straalt als een glasraam. Met een gouden kroontje erop waarin een intentiebriefje ligt. Er zijn vier verschillende intenties: uit dank, om een gunst, bij ziekte en in lief en in leed. Het zijn korte aanroepingen van Maria die mensen mee kunnen nemen bijvoorbeeld als iemand gevraagd heeft om een kaars te laten branden, of die achtergelaten kunnen worden. Op de achterkant is er ruimte om een intentie op te schrijven. Die briefjes worden verzameld en wij bidden hiermee bij Onze-Lieve-Vrouw. Op die manier willen wij de intenties waarvoor mensen een kaars laten branden meedragen tot bij Maria en zoals het vlammetje waken bij wat de mensen haar toevertrouwen.

Kaarsje laten branden via de website

4 november 2015

Als tussen licht en donker

Een te weinig bekend adventslied zingt in de eerste strofe: ‘Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt, zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld: Gij leeft en houdt de wacht! Wij hebben niets te rezen, de slaap zal ons genezen. Gij waakt de ganse nacht!’ Het klinkt als een psalm van vertrouwen in God en daar ontbreekt het ons wel eens aan. Ik moest denken aan dit lied in het licht van de komende Kaarkensprocessie. Voor de 387ste keer zal ze uitgaan en met haar vele kaarsen het duister verdrijven. Het is een hulde aan Onze-Lieve-Vrouw die hier zo dicht bij ons wil zijn en bij allen die haar komen groeten. Hoe vaak komen we met het duister van ons leven niet bij haar, de rouw, de gekwetstheid, de eenzaamheid, met lijden in lijf en hart, met verlangen en wensen en gaan we weer weg met het licht van de hoop want zij heeft ons gezien en gehoord en houdt bij ons de wacht in lief en in leed? Lees meer

28 oktober 2015

Hoe heilig zijn wij?

De roeping en de zending van elke christen is om heilig te zijn. Het hoogfeest van Allerheiligen nodigt ons uit om daar werk van te maken. Al te vlug wijzen we de heiligheid van ons weg en besteden we ze uit aan de ‘echte’ heiligen, die op de kalender staan. Maar dit feest van alle heiligen is allereerst een oproep aan alle gedoopten om hun doopselgenade intenser en authentieker te beleven. De lezingen die de liturgie ons geeft op dit feest gaan precies daarover. De eerste lezing uit het boek van de Openbaring van Johannes heeft het over een ‘grote menigte die niemand tellen kan, uit alle rassen en stammen en volken en talen…gekleed in witte gewaden.’ Dat zijn wij die het witte doopkleed hebben aangetrokken, de nieuwe mensen in Christus, ‘gewassen in het bloed van het Lam’. Paulus , in de tweede lezing, zegt wie wij door ons doopsel zijn geworden: de veelgeliefde kinderen van God die geroepen zijn om rein te zijn, zoals Christus rein is: witter dan wit dus! In het evangelie horen we de zaligsprekingen uit de mond van Jezus, het zijn onderrichtingen aan de leerlingen, die van toen en die van nu: ‘Zalig de armen van geest, zalig de treurenden, zalig de zachtmoedigen, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zalig de barmhartigen, zalig die vrede brengen, zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, zalig die vervolgd worden, beschimpt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht worden om Jezus wil… ‘verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel’. Dat zijn wij, als we ons doopsel ernstig nemen. Lees meer

In de kijker

Veelluik ARCABAS ‘Passie en Verrijzenis’

Vanaf heden zijn er drie prentbriefkaarten (een selectie uit het veelluik) te verkrijgen in het onthaalcentrum 'De Pelgrim'.

Prijs per stuk = 2,50 € / per set van 3 stuks = 6 €

 

Kruisiging

Verrijzenis

Voetwassing en laatste avondmaal

Liturgische vieringen

Agenda