live beeld: klik op foto

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel


Praktisch 

Inschrijven Bedevaarten

Misintentie aanvragen

Doopsel

Catechese

Huwelijk

Zaal reserveren

Overnachtingen boeken

 

 

28 juli 2021

Heerlijk!

Op 6 augustus vieren we het feest van de gedaanteverandering van de Heer. Het is gebaseerd op wat in het evangelie wordt verhaald hoe Jezus samen met Elia en Mozes verschijnt op de berg. Johannes, Petrus en Jacobus zijn getuigen van dit wonderlijke gebeuren. De hemel gaat open en de stem van de Heer klinkt: ‘Dit is mijn welbeminde, luistert naar Hem!’. In het Marcusevangelie is dit precies in het midden van het evangelie als een eerste hoogtepunt, het andere hoogtepunt is in Jeruzalem op het kruis. Dan zullen de leerlingen – behalve Johannes – de Heer alleen laten, maar nu zijn ze nog met drie om te zien en te bewonderen. Jezus is ‘heerlijk’, stralend wit en verheven. Ze krijgen een blik te zien van hoe de Vader zijn Zoon ziet: heerlijk, letterlijk: zoals de Heer. Stralend en verheven!

In het midden van de zomer mogen ook wij de verheven Heer zien in zijn heerlijkheid en er zelf heerlijk van worden.

  Lees meer

In de kijker

ONLINE KAARSEN BRANDEN

We ontvangen in deze dagen veel telefoontjes en berichten van mensen die vragen om een kaars te laten branden bij Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Veel van hen mogen hun huis niet verlaten en kunnen dus zelf niet tot in Scherpenheuvel komen. We willen hen en u via deze weg helpen om toch uw kaars bij Maria te laten branden.

Als u graag een kaars wil laten branden, kan dat via de website zelf (klik hier). U mag ook mailen naar pastoor@scherpenheuvel.be of bellen naar de pastorie 013 35 56 61. Het verschuldigde bedrag van 5 euro kan u daarna overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding: uw naam + kaarsje branden.

BE36 4540 0918 7181 van Bedevaartsoord O.L.V. Scherpenheuvel

In deze tijden bidden wij voor alle bedevaarders, bezoekers, gelovigen, dokters, verpleegkundigen, coronapatiënten, families, zorgkundigen, ziekenhuisaalmoezeniers en pastores in de zorgsector... dat Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel over hen waakt.

 


 

 

 

 

Liturgische vieringen