Welkom op de officiële website van het bede- vaartsoord en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Camera live :

KLIK OP FOTO

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel

 

Inschrijven Bedevaarten

 

22 oktober 2014

Uw boodschap dragen wij in de wereldwijd

Naast de maand van de rozenkrans, is oktober ook de missiemaand. Missie is de roeping van iedere christen en staat diep ingeschreven in het hart van elke gedoopte. In het Latijn klinkt de zending na de eucharistieviering: ‘Ite missa est’. Dat betekent dat het mysterie van Gods liefde dat wij in de eucharistie vieren tegelijk onze missie is. De gave, de genade die wij ontvangen in de viering is er immers niet voor onszelf alleen, maar om gedeeld te worden. Dat is onze missie, onze zending: het geluk dat wij ontvangen ook delen met alle kinderen Gods. De vreugde wordt maar dubbel en zelfs honderdvoudig om het in evangelische bewoordingen te zeggen, als ze ook gedeeld wordt. De viering is dus niet ten einde bij de zending, ze begint pas! Het heeft geen zin om God te loven en te danken, zijn Zoon te ontvangen in woord en brood om die genade vervolgens voor onszelf te houden. Het licht dient niet om onder de korenmaat verborgen te blijven, het moet stralen. Missie is dus niet iets dat wij kunnen overlaten aan de missionarissen om er ons verder niets van aan te trekken. Integendeel, de missionarissen doen waartoe wij allemaal zijn geroepen: de Blijde Boodschap verkondigen, de liefde van God met elkaar beleven, het Rijk Gods in word en in daad zichtbaar maken. Lees meer

7 oktober 2014

Orgelconcert : 24 oktober 2014

1 oktober 2014

Dat is bidden

Ik zie mijn grootmoeder nog in haar tas kijken voor ze naar de kerk vertrok: ‘Kleingeld voor een kaarsje en voor de schaal en haar paternoster’. Dat was in de jaren zeventig. Ik was een kind en vond het zo bijzonder die zondagmorgen tijdens de vakanties wanneer ik met mijn grootmoeder en mijn tante naar de kerk van het Herentalse begijnhof trok voor de mis. Het was er zo anders als in de parochiekerk thuis. Enkele mannen zongen in het Latijn op het kleine hoogzaal, twee begijnen zaten devoot te bidden vooraan in een door hekken afsluitbare ruimte waar ooit veel meer begijntjes hadden gebeden. Een begijn luidde de klokken met de hand terwijl wij het allemaal konden zien en ging wat later rond met een houten schaal (ik dacht dat het voor het luiden was – wat ik zelf ook wel graag wilde doen). De andere begijn ging rond zonder een schaal en stak het geld in haar diepe zakken. In mijn ogen had ze niets gedaan en ik begreep niet waarom de een soms iets teruggaf en de ander het meteen wegstak! Lees meer

24 september 2014

Gelukkige gezinnen maken een gelukkige kerk

Volgende maand worden in Rome bisschoppen en gelovigen van over de hele wereld verwacht voor de synode over het gezin. Het is een speciale synode omdat ze uit twee delen zal bestaan. Dit jaar en volgend jaar. Paus Franciscus geeft hiermee te kennen hoeveel belang hij hecht aan de christelijke gezinnen en terecht! Het gezin is niet alleen de hoeksteen van onze samenleving, het is ook de eerste huiskerk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kerk nadenkt hoe het met de gezinnen gaat. Maar er is nog een reden waarom deze grote synode wordt gehouden. De gezinnen hebben in de maatschappij een hele verandering ondergaan. Het volstaat om in de eigen familie te kijken om te zien dat er verschillende gezinsvormen zijn. Nieuw samengestelde gezinnen, samenwonenden, eenoudergezinnen, ouders van hetzelfde geslacht… en het klassieke gezin dat het zwaar te verduren krijgt onder de toenemende druk die op ouders en kinderen weegt. Lees meer

27 augustus 2014

1 september is anders voor iedereen

Op maandag 1 september begint niet alleen een nieuwe maand en een nieuwe weekdag, maar ook een nieuw schooljaar. Op de een of andere manier zijn we daar allemaal bij betrokken. Misschien denken we aan onze eigen schooltijd die toch lang heeft geduurd. Misschien hebben we wel heimwee naar die tijd toen er nog iets nieuws kon beginnen met een propere lei in een propere klas met bekende en nieuwe gezichten, met een nieuwe meester of juffrouw of zuster! Misschien hangt de typische geur van de school van toen nog in ons geheugen? Velen supporteren voor hun kinderen of kleinkinderen die na een lange vakantie opnieuw naar school gaan. Misschien zijn er zelfs bij voor wie het de eerste keer is in de kleuter-, lagere, middelbare school of hoger! Misschien zijn er zelfs leerkrachten, docenten, medewerkers voor wie de eerste september ook een nieuw begin is. En als al het vorige aan ons voorbij zou gaan, dan zijn er de langere files onderweg omdat het schooljaar begint. Voor iedereen is het merkbaar dat 1 september anders is dan 31 augustus en de twee maanden ervoor.

In de kijker

Veelluik ARCABAS ‘Passie en Verrijzenis’

Vanaf heden zijn er drie prentbriefkaarten (een selectie uit het veelluik) te verkrijgen in de winkel van het onthaalcentrum 'De Pelgrim'.

Prijs per stuk = 2,50 € / per set van 3 stuks = 6 €

 

Kruisiging

Verrijzenis

Voetwassing en laatste avondmaal

Liturgische vieringen

Agenda