Welkom op de officiële website van het bede- vaartsoord en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Camera live :

KLIK OP FOTO

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel

 

 

Inschrijven Bedevaarten

 

26 augustus 2015

’t Is weer voorbij…

Aan het einde van de vakantiemaanden horen we op de radio en in ons hoofd: ‘’t Is weer voorbij die mooie zomer…’ Een lied dat uitdrukt wat velen voelen. Straks wordt het herfst en als de bladeren van de bomen zijn gevallen is het onherroepelijk gedaan met die groene, zonnige zomer. Een goed moment om eens na te gaan of we al hebben genoten van de zomer en of we nog wat in te halen hebben, want het hoeft helemaal niet voorbij te zijn. Lees meer

12 augustus 2015

Hoge Vrouwe in de Hemel

De aanhef van het bekende Marialied brengt ons bij het hoogste Mariafeest dat wij gaan vieren. Lang voor het dogma van de Tenhemlopneming van Maria dat door paus Pius XII in 1950 werd afgekondigd, vierde de Kerk deze feestdag. In de zesde eeuw in Byzantium en in de zevende eeuw in Rome. Het feest heette toen: ‘de ontslapenis van Maria’, vanaf de achtste eeuw werd het in de Latijnse Kerk het feest van de Tenhemelopneming van Maria. Wat door het leergezag in 1950 werd bevestigd, leefde dus al lang in de harten van de gelovigen. Voor generaties gelovigen voor ons en ook nu, kan het niet anders dan dat Maria met ziel en lichaam opgenomen is in de hemel. Zij heeft haar leven helemaal gewijd aan God en aan zijn Zoon. Zij is dienstbaar geweest aan Gods plan om zijn Zoon als redder van de wereld te tonen. Zij is trouw gebleven aan haar roeping en zending tot onder het kruis van haar Zoon toen de anderen op afstand bleven. Zij is bij de apostelen gebleven tot zij de heilige Geest ontvingen wiens werking zij ‘aan den lijve’ had ondervonden. Zij blijft bij de Kerk van alle eeuwen en zingt in het hart van iedere gelovige haar Magnificat. Neen, het is ondenkbaar dat haar leven niet de vervulling zou hebben gekend van opgenomen te worden bij de Vader en bij de Zoon. Lees meer

24 juni 2015

‘Wees geprezen’

Wanneer u dit leest, zal de encycliek van paus Franciscus over de bescherming van de schepping verschenen zijn. Terwijl ik dit schrijf is dat nog niet het geval en moeten we het doen met het spreekwoordelijke tipje van de sluier dat door diverse media al is opgelicht. Waarom niet wachten om iets te schrijven? Om u uit te nodigen om – wanneer de encycliek er is – ze te lezen en er over na te denken. Het is een hartelijke uitnodiging dus. Bovendien richt de paus deze encycliek tot alle mensen. Dat is altijd wel het geval, maar meestal blijft een herderlijk schrijven steken bij de bisschoppen en zakt ze maar moeizaam door tot bij de priesters en alle gelovigen… Bij deze encycliek richt de paus zich expliciet tot alle mensen omdat de thematiek ook alle mensen aangaat. We zijn allemaal genieter van de schepping en allemaal verantwoordelijk ervoor. Als iemand zich daaraan onttrekt, wordt de schepping en dus ook alle mensen getroffen. We merken dat maar al te vaak. Iemand beschermt het leven en een ander doodt het. Die twee gaan niet samen op geen enkel niveau! Lees meer

17 juni 2015

Gelukkige gezinnen

Velen onder ons blikken terug op een gelukkige jeugd en zijn dankbaar voor de liefde en de kansen die zij van hun ouders mochten ontvangen. Het zijn fundamenten waarop we ons leven bouwen en die sterk blijven ook te midden van stormen waarvan niemand gespaard blijft. In het najaar 2014 werd in Rome op vraag van paus Franciscus een synode georganiseerd over het gezin.

Eraan voorafgaand was er een breed onderzoek waarbij gezinnen gevraagd werden om mee te denken en hun zorgen en vreugden mee te delen. De wereldwijde vergadering bracht heel wat elementen aan, heel wat vragen en uitdagingen, ook veel dankbaarheid. Een synodebijeenkomst was niet genoeg om recht te doen aan alle verzuchtingen. Daarom wordt dit najaar het tweede deel georganiseerd. Het is geen eenvoudige oefening om in de grote verscheidenheid van bekommernissen en uitdagingen krachtlijnen aan te duiden. Lees meer

20 mei 2015

Wat mogen we verwachten van de Geest?

De Paastijd sluit af met het hoogfeest van Pinksteren, maar daarmee houdt Pasen niet op! Het hele jaar door verkondigen, vieren en beleven wij de genade van Pasen: dat Christus als eerst is verrezen en dat wij Hem volgen. Dat verandert heel ons leven want het betekent dat niet langer de dood als een donkere wolk over ons geluk hangt, maar dat de hemel open is. Het nodigt ons ook uit om ons leven ernstig te nemen door de woorden van de verrezen Heer waarachtig op te nemen in ons leven en samenleven. De verrijzenis en het eeuwig leven geven een dynamiek aan ons leven hier en nu en die dynamiek wordt gekenmerkt door de liefde van God. Lees meer

In de kijker

Veelluik ARCABAS ‘Passie en Verrijzenis’

Vanaf heden zijn er drie prentbriefkaarten (een selectie uit het veelluik) te verkrijgen in het onthaalcentrum 'De Pelgrim'.

Prijs per stuk = 2,50 € / per set van 3 stuks = 6 €

 

Kruisiging

Verrijzenis

Voetwassing en laatste avondmaal

Liturgische vieringen