live beeld: klik op foto

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel


Praktisch 

Inschrijven Bedevaarten

Misintentie aanvragen

Doopsel

Catechese

Huwelijk

Zaal reserveren

Overnachtingen boeken

 

 

11 oktober 2017

De zondag vieren (5)

We hebben in de vorige vier bijdragen mogelijkheden en onmogelijkheden aangereikt om de zondag te vieren als een dag voor God en een dag voor de mensen. Vooraleer we in volgende bijdragen ons focussen op het hart van de zondag, de eucharistieviering, willen wij hier een element aanreiken waarmee alle goede bedoelingen voor de zondag staan of vallen.

Het is duidelijk dat zonder een keuze te maken om de zondag te vieren, er van een persoonlijke beleving van deze dag weinig sprake kan zijn. We kunnen niet als ‘toeristen’ aan de zijlijn toekijken hoe de zondag gevierd wordt want dan gaat hij gewoon aan onze beleving voorbij. We moeten eraan deelnemen om de zondag echt te kunnen vieren en dus moeten we ervoor kiezen. Zoals we wel kunnen wensen dat familie en vrienden komen vieren met ons, maar als we hen niet uitnodigen zal er van feesten weinig sprake zijn. En als we uitnodigen moet er ook iets te vieren zijn, anders blijft het toch ook maar een bijeenkomst zonder veel ziel en zin.

Kiezen dus voor de zondag opdat ze zondag niet aan ons zou voorbijgaan. Maar misschien knelt hier het schoentje nog het meest! Want we kiezen al een hele week om te werken, te ontspannen, te klussen, te wassen en te plassen dat de zondag een dag zonder keuze moet worden. We willen dan eens vrij zijn van moeten want het ‘moeten’ is opgebruikt op de andere zes dagen. In het Jodendom, bijvoorbeeld, is de zevende dag de rustdag, zoals God hem in de schepping aanduidt. Die rustdag wordt heel precies beleefd. er wordt niet gewerkt en de bepalingen van rust zijn heel duidelijk en afgelijnd. Dat is bij ons niet het geval en dat moet ook niet, maar het risico is dan wel dat het een dag als alle andere wordt of zelfs erger, een dag die als ‘reserve’ wordt ingevuld voor al wat we niet hebben kunnen doen op de andere dagen. Een soort inhaaldag.

Er is om de zondag te kunnen vieren welk degelijk nood aan een keuze. Van oudere en zieke mensen hoor ik wel eens dat de zondagvoormiddag niemand hen moet kunnen bezoeken want dat ze naar de eucharistieviering kijken op de televisie. Zij kiezen daarvoor en anderen moeten er rekening mee houden. Het moment van de viering wordt gevrijwaard, ze bereiden zich erop voor, ze hebben ervoor gekozen. Een mooi voorbeeld om na te doen.

 

In de kijker

Scherpenheuvellezing 2017: 20 oktober om 19u in het onthaalcentrum de Pelgrim                      Duizend namen: Het beeld van Maria in de Europese literatuur door Prof. Rita Ghesquière

  

 

 

 

Liturgische vieringen

Agenda