Welkom op de officiële website van het bede- vaartsoord en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Camera live :

KLIK OP FOTO

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel

 

Organist Pierre Ramakers

CD NU VERKRIJGBAAR

 

Inschrijven Bedevaarten

 

25 mei 2016

Pipo buono

Dit jaar vieren we de vijfhonderste verjaardag van de geboorte in Firenze van de heilige Filippus Neri. Hij kreeg de eretitel van derde apostel van Rome te zijn en ook in Scherpenheuvel zijn we met deze heilige verbonden. De eerste pastoor, Joost Boeckaert, stichtte er immers als eerste in ons land en als vroege stichting buiten Italië, het oratorium van de heilige Filippus Neri. Vandaar dat zijn beeld boven het hoofdaltaar in de basiliek prijkt en ook een schilderij in een zijkapel. Voor de Italianen is hij nog steeds ‘Pipo buono’, de goede Filip. Geëerd door pausen en kardinalen, maar nog meer geliefd door het volk van Rome en dan vooral de jeugd. Wat was zijn geheim? De eenvoud! Dat klinkt weinig spectaculair, maar in de periode dat hij in Rome verbleef was dat precies de sleuel om de harten te openen voor de Blijde Boodschap. Hij stond aarin niet alleen, ook de heilige Igantius, oprichter van de Jezuïetenorde, was toen in Rome en ze waren bevriend met elkaar. Aan het pauselijk hof werkte nog een vriend van Filippus, Carolus Borromeo de latere aartsbisschop van Milaan wiens pastorale activiteit als voorbeeld gold voor generaties bisschoppen, ook bij ons.

  Lees meer

18 mei 2016

Maria in de meimaand

In de meimaand is Maria het mooist, ze is jong en getooid met bloemen zoals de lente de natuur uitdost. Het grauwe winterhout heeft opnieuw kleur gekregen in ontelbare groene blaadjes en feestelijke bloesems. Een feest voor het oog, maar zeker ook voor het hart. We voelen met de warme zonnestralen hoe ons bloed zich opneiuw rondzet in ons lichaam en we dossen ons ook kleurrijker uit dat in de donkere wintermaanden. Ook wij zijn in de lente.

 

 

Maria waakte bij de lente die met de gave van de heilige Geest aanbrak in het beproefde geloof van de apostelen. Zij had de werking van de Geest aan den lijve ondervonden en was sindsdien in lentestemming. Nu nog de apostelen. We hebben het gevierd in de vormsels van drieënvijftig jongeren uit onze parochies, we hebben het met Pinksteren allemaal kunnen voelen, en we merken het aan de velen die deze maand Maria komen opzoeken. Want Maria waakt bij alle leerlingen van alle tijden en van alle leeftijden. De toewijding van de kinderen aan haar bij hun doopsel en vormsel drukt dit uit, de toewijding van bedevaarders eveneens.

 

Lees meer

17 mei 2016

Inspiratiedag caritas en diaconie

Deze dag knoopt aan bij de traditie om jaarlijks zowel professionele zorgverleners als vrijwilligers en mantelzorgers samen te brengen voor een dag van inspiratie en ondersteuning. In het Heilig Jaar van de Barmhartigheid verenigen we ons op bijzondere wijze met de pelgrims die precies op deze dag samenkomen te Rome. Voor mensen die zorg dragen voor zieken, bejaarden en personen met een beperking.

Organisatie : Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

12-06-2016 :  van 10.00 tot 16.00 uur in het onthaalcentrum 'De Pelgrim' Isabellaplein 15a 3270 Scherpenheuvel

11 mei 2016

Pinksteren in het Jubeljaar van de Barmhartigheid

Ontvang de heilige Geest, als je iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.’ Dat horen de apostelen terwijl ‘iets wat op tongen van vuur geleek’ boven hun hoofden verscheen. Een merkwaardige boodschap op het eerste gezicht. Doet de heilige Geest dan niet meer dan zonden vergeven? Je, ‘Hij zal u alles leren en in herinnering brengen wat ik U gezegd heb’, zegt Jezus. Maar als er iets is dat Jezus heeft geleerd aan de apostelen en wat Hij heeft gezegd aan allen die Hem hebben ontmoet in het evangelie, dan is het wel: ‘Uw zonden zijn u vergeven’. Daarui blijkt ook dat Jezus de Zoon van God is want alleen God kan zonden vergeven. Dat is ook de reden waarom de vrome Joden zo kwaad zijn op Jezus, Hij doet iets wat mensen niet kunnen en dat is godslasterlijk. Inderdaad, alleen God kan zonden vergeven en inderdaad, de farizeeën en schriftgeleerden zijn te blind om te zien dat Jezus God is.

  Lees meer

4 mei 2016

Kom, heilige Geest !

Zoals de apostelen, samen met Maria, uitkeken naar de komst van de heilige Geest, zo kijkt de Kerk ieder jaar uit naar het Pinksterfeest. We hebben de heilige Geest ontvangen in ons doopsel en in ons vormsel en iedere eucharistieviering bidden wij dat Hij over ons komt, maar toch blijft het een uitkijken naar zijn komst. Het is een herbevestiging van zijn gave in ons leven, het is ook een uitdaging om Hem te ervaren, het is ook een oproep om Hem alle kansen te geven in ons leven. Ons herinnerend wat de heilige Geest in het leven van de apostelen betekende, vragen wij ons af wat Hij in ons leven doet.

  Lees meer

In de kijker

Veelluik ARCABAS ‘Passie en Verrijzenis’

Vanaf heden zijn er drie prentbriefkaarten (een selectie uit het veelluik) te verkrijgen in het onthaalcentrum 'De Pelgrim'.

Prijs per stuk = 2,50 € / per set van 3 stuks = 6 €

 

Kruisiging

Verrijzenis

Voetwassing en laatste avondmaal

Liturgische vieringen

Agenda