live beeld: klik op foto

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel


Praktisch 

Inschrijven Bedevaarten

Misintentie aanvragen

Doopsel

Catechese

Huwelijk

Zaal reserveren

Overnachtingen boeken

 

 

12 september 2018

Omdat Gij door Uw kruis de wereld hebt verlost

Omdat Gij door Uw kruis de wereld hebt verlost

Midden september, de 14de om precies te zijn, viert de Kerk het feest van de kruisverheffing. Goede Vrijdag een half jaar later, als u wil. De oorsprong van dit feest is de wijding van de heilige Garfkerk in Jeruzalem in 335. Bij de herdenking van deze kerkwijding werd het kruis waaraan Jezus is gestorven getoond en vereerd. Het is dus een zeer oud feest dat in Oost en West gevierd wordt. Van betekenis is het woord: ‘verheffing’, zoals Jezus in het evangelie aanduidt: ‘De Mensenzoon wordt omhoog geheven’. Het gaat hier niet om het kruis van de dood, maar om het kruis van de redding. Op het kruis heeft Jezus Gods liefde tot het uiterste toe getoond. De liefde die ons redt, bevrijdt, tot leven wekt. In tegenstelling tot wat iedereen toen dacht, is het kruis niet het einde, maar het begin omwille van Jezus de gekruisigde. Sedertdien kijken wij op naar het kruis waaraan de Redder van de wereld heeft gehangen. Het is zijn kruis en tevens ook het onze. Want ook wij zijn bestemd om te leven, eeuwig te leven. In zijn kruis verheft Christus ieder van ons en laat Hij ons delen in zijn leven. Iedere keer dat wij de eucharistie vieren, doen we dat om te gedenken, opnieuw te ervaren, dat Christus op het kruis de wereld heeft verlost van dood en slavernij.

Laten wij opzien naar het kruis met dankbare ogen, met een verlicht hart en met open armen om het leven te ontvangen en te delen.

 

In de kijker

Uren van de misvieringen : wijziging vanaf 01/09/2018.

http://www.scherpenheuvel.be/nl/parochie/eucharistieviering-aanvragen

 

Benefiet Onthaalcentrum 'De Pelgrim' op 22 & 23/9/2018

Klik hier voor de affiche

Brochure: In de voetsporen van Pater Damiaan

te verkrijgen in onthaalcentrum 'De Pelgrim' voor 6,95 euro  (voor meer info klik op de bovenstaande titel)

 

 

 

Liturgische vieringen