Welkom op de officiële website van het bede- vaartsoord en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Camera live :

KLIK OP FOTO

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel

BENEFIET ONTHAALCENTRUM DE PELGRIM

13 & 14/02/2016

INSCHRIJVEN

Organist Pierre Ramakers

CD NU VERKRIJGBAAR

 

Inschrijven Bedevaarten

 

10 februari 2016

‘Niemand die in Hem gelooft, zal worden teleurgesteld’ (Paulus)

De eerste zondag van de veertigdagentijd wordt gekenmerkt door de bekoringen door de duivel in de woestijn. Heel herkenbaar! Maar nog meer wordt deze zondag gekenmerkt door het geloof en het vertrouwen in God. Jezus’ geloof in zijn Vader is sterker dan al het aanlokkelijke dat de duivel hem voorstelt en al wordt Hijzelf op de proef gesteld, Hij antwoordt ferm: ‘Gij zult de Heer, uw God , niet op de proef stellen.’ Het vertrouwen van Jezus in zijn Vader is niet gevestigd in tekens of bewijzen, maar in de liefde die wederkerig voortdurend vuriger wordt. Dat is het zuivere geloof en daartegen vermag geen enkele verleider iets.

  Lees meer

3 februari 2016

Aswoensdag

Op woensdag 10 februari vangen wij de heilige veertigdagentijd aan. Dit jaar is het een bijzondere tijd omwille van het buitengewone jubileumjaar van de barmhartigheid. De veertigdagentijd is hét moment bij uitstek om Gods barmhartigheid te ontdekken en te ontvangen. Het is de jaarlijkse retraite van de christenen waarbij zij luisteren naar Gods liefde die uitgezegd wordt in de lezingen van de vieringen. We luisteren met verlangen naar de woorden van barmhartigheid omdat wij hunkeren naar verzoening. We luisteren dus niet alleen met onze oren, maar ook met ons hart dat gebroken is door ontgoocheling, gekwetstheid, schuld, zonde, breuken in onze relaties waardoor ons hart bezwaard is, onregelmatig klopt, misschien zelfs dreigt stil te vallen. Ieder van ons kent die hartpijn en ieder van ons wil er van verlost worden. Zelf kunnen we ons niet genezen en bij elkaar vinden we ook niet altijd soelaas. God die de harten kent en doorgrondt, kan ons wel helpen. Maar dan moeten we bereid zijn om naar zijn woord te luisteren. Veertig dagen lang mogen we woorden ontvangen uit de overvloed van Gods hart, er is zeker een woord bij dat voor ons hart bestemd is en dat krachtig genoeg is om het op te wekken Lees meer

27 januari 2016

Om niet te vergeten

Met het buitengewone jubileum van de barmhartigheid zouden we haast vergeten dat van 29 november 2014 tot 2 februari 2016 het jaar van het godgewijde leven wordt gevierd. We hebben er in dit blad al meerdere malen aandacht aan besteed. Enerzijds omdat wij omringd zijn door het godgewijde leven en anderzijds omdat wij door ons doopsel allemaal geroepen zijn tot een leven dat aan God is gewijd, ook als we geen religieus zijn.

 

Lees meer

20 januari 2016

Mogen allen één zijn, Vader

Het gebed van Christus voor zijn leerlingen dat Hij voor zijn passie bidt, is het enige moment dat wij inzage krijgen in hoe Jezus bidt. Het is een zuiver gebed, gericht tot de Vader en gericht op het heil van de mensen. Jezus bidt voor zijn leerlingen. Hij weet dat ze het moeilijk zullen hebben, Jezus zelf ondervindt het aan den lijve: de verdachtmaking, de vervolging, het schijnproces voor de rechters en machthebbers, de veroordeling, zijn kruisdood. Ook de leerlingen, die van toen en die van nu zullen niet gespaard blijven hiervan. Hij bidt ervoor als een dienst aan hen toen en aan ons nu. Jezus blijft bidden voor ons opdat wij het zouden volhouden in zijn spoor te treden. De kern van zijn gebed is: ‘Mogen allen één zijn, Vader, zoals Gij in Mij en Ik in U. Mogen zij één zijn zoals wij.’ Jezus zelf heeft zijn roeping en zending beleefd en vervuld in eenheid met zijn Vader. Die eenheid is sterker dan de teleurstelling, de ontmoediging, de haat die Hij heeft ondervonden. Vanuit die eenheid heeft Hij zuiver de Blijde Boodschap verkondigd in woord en in daad. Lees meer

13 januari 2016

De ouverture

Met het feest van het doopsel van Christus, vorige zondag, werd de kersttijd liturgisch afgesloten. De openbaringstijd is echter nog volop aan de gang! Hij duurt eigenlijke het hele jaar door, maar in de periode van Kerstmis tot het feest van de opdracht van de Heer (Lichtmis) openbaart Jezus zich zondag aan zondag als het licht van de wereld. De openbaringstijd is als de ouverture van een opera: alles zit er al in, maar wordt verder muzikaal uitgewerkt in wat volgt. Heel het evangelie zit al in de openbaringstijd en we krijgen nog ruim de tijd om dit alles verder te bewonderen in het liturgisch jaar.

 

Lees meer

In de kijker

Veelluik ARCABAS ‘Passie en Verrijzenis’

Vanaf heden zijn er drie prentbriefkaarten (een selectie uit het veelluik) te verkrijgen in het onthaalcentrum 'De Pelgrim'.

Prijs per stuk = 2,50 € / per set van 3 stuks = 6 €

 

Kruisiging

Verrijzenis

Voetwassing en laatste avondmaal

Liturgische vieringen

Agenda