live beeld: klik op foto

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel


Praktisch 

Inschrijven Bedevaarten

Misintentie aanvragen

Doopsel

Catechese

Huwelijk

Zaal reserveren

Overnachtingen boeken

 

 

7 februari 2018

Veertigdagen verzoenen

Nu het vasten als beleving van de veertigdagentijd door christenen achterwege wordt gelaten, krijgen we vanuit andere hoeken een ‘vastenregime’ voorgeschoteld: een maand zonder alcohol, veertig dagen zonder vlees… Dit gebeurt uiteraard om andere redenen dan als voorbereiding op Pasen, maar het krijgt toch veel navolging. Niets mis met het gezonder willen leven, niets mis met de aanmoedigingen die mensen elkaar daarvoor geven. Het christelijke vasten roept voor velen trouwens eenzelfde motivatie op: wat versterving doen kan geen kwaad voor mijn gezondheid! Dat zal wel zo zijn, maar het vasten heeft toch een heel andere betekenis. In plaats van meer aandacht voor onszelf, gaat het om meer aandacht voor Christus en zijn evangelie en voor onze naaste. We laten met het vasten vanalles om ons meer bewust te worden van de band die wij in ons doopsel hebben met Christus en met onze broeders en zusters. Het is dus niet op onszelf gericht leven, maar meer op de ander en de Ander. Een hele andere beweging dus die we aanduiden met het begrip ‘bekering’: ‘Bekeert u en leeft volgens het evangelie’, is de boodschap die wij ontvangen met het askruisje. het gaat dus veel verder en dieper dan het vasten. Het gaat fundamenteel om verzoening. Het intenser beleven van de verzoening met God en met elkaar, het herontdekken van de genade van ons doopsel, het inniger en dankbaarder beleven van onze identiteit als christen. Dat is de leidraad die ons veertigdagen lang draagt om als verzoende mensen Pasen te vieren. Niet zozeer de overtollige kilo’s verliezen, niet zozeer het alcoholgehalte in ons bloed laten dalen – al kan dat allemaal geen kwaad natuurlijk – maar het liefdegehalte in ons leven laten stijgen.

  Lees meer

In de kijker

Zaterdag 24 februari 2018: Mariale studiedag

Geert Narinx begeleidt ons die dag met als thema: 'Nu looft en prijst mijn ziel de Heer'. Aan de hand van Marialiederen en bijbelteksten zal hij de betekenis van Maria voor ons, gelovigen, duiden. Inschrijven kan, maar moet niet, via secretariaat@scherpenheuvel.be  Deze dag start om 10u met een gebed in de basiliek.

Brochure: In de voetsporen van Pater Damiaan

te verkrijgen in onthaalcentrum 'De Pelgrim' voor 6,95 euro  (voor meer info klik op de bovenstaande titel)

De Goede Week in Scherpenheuvel

In de Goede Week gedenken wij hoe Jezus in zijn lijden, sterven en verrijzen alles goed maakt; niet alleen de week, maar alle mensen en de hele schepping worden vernieuwd. Het is de meest intense week van het liturgische jaar en dat blijkt ook uit de vieringen. Vele mensen zoeken voor die week of voor het paastriduüm een abdij of een klooster op om zich door de liturgie en de gemeenschap te laten dragen. Ook in Scherpenheuvel komen vele mensen om de liturgie van die week intens te vieren. Naast de vieringen die door de parochie en het bedevaartsoord worden verzorgd, zal de gemeenschap van het oratorium van de heilige Filippus Neri ook het getijdengebed in die week in de basiliek verzorgen. Een kans om de beleving van de Goede Week nog beter te maken! Wie dit wenst kan die dagen ook verblijven in het onthaalcentrum De Pelgrim.

Palm- en Passiezondag – 25 maart:

eucharistievieringen in de basiliek om 7u., 8.30u., 10u., 11u., 16u., 18u.

Om 9.30u wijding van de palm in de koepelkapel en processie naar de basiliek voor de hoogmis van 10u.

Woensdag – 28 maart:

om 19u. biechtviering

Paastriduüm: 

-Witte Donderdag – 29 maart:

eucharistieviering om 20u. en aansluitend aanbidding tot 24u.

 -Goede Vrijdag – 30 maart:  

-7.30u. gezongen Lezingenofficie    

-8u. gezongen morgengebed

-15u. kruisweg

-19u. Liturgie van de kruishulde met gezongen Passieverhaal

-Stille Zaterdag – 31 maart:  

-7.30u gezongen Lezingenofficie      

-8u. gezongen morgengebed.

-20u. Paaswake in de Mariahal

-Pasen – 1 april:                     

-7.45u. gezongen morgengebed

-eucharistievieringen in de basiliek om 7u., 8.30u., 10u., 11u., 16u., 18u.

-17u. gezongen vespers

 

  

 

 

 

Liturgische vieringen

Agenda