live beeld: klik op foto

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel


Praktisch 

Inschrijven Bedevaarten

Misintentie aanvragen

Doopsel

Catechese

Huwelijk

Zaal reserveren

Overnachtingen boeken

 

 

17 mei 2017

Geestdriftig !

De paastijd duurt vijftig dagen en is een tijd om te bekomen van de kruisdood van de Verlosser, van groeiend geloof dat Hij verrezen is en van vurig verwachten van de heilige Geest. De apostelen nemen ons mee op deze weg van geloof, hoop en liefde. In de eerste lezing - uit de Handelingen van de apostelen - en in de tweede lezing – een apostelbrief – zien we hoe deze tijd door de leerlingen van Jezus met vallen en opstaan wordt beleefd. Het zijn telkens heel herkenbare geloofsgetuigenissen die we zonder moeite op ons eigen leven kunnen leggen. Aan de hand van de apostelen kunnen ook wij deze paastijd authentiek en hoopvol beleven. Zoals de veertigdagentijd een retraite was om ons af te keren van al wat ons van God verwijdert en zo open te komen voor zijn wil, zo is de paastijd een retraite om gekeerd naar God genade op genade te ontvangen.

Heel wat groepen vormelingen kwamen naar Scherpenheuvel om zich te bezinnen over de werking van de Geest die ze in deze tijd ontvangen in het sacrament van het vormsel. Ook de vormelingen uit de parochies van Zichem, Schoonderbuken, Keiberg en Scherpenheuvel kijken uit naar die gave Gods die ze op 28 mei zullen ontvangen. Laten we met hen, dankbaar om de gave van de Geest die wij reeds ontvingen, bidden opdat wij geestdriftig ons geloof zouden vieren, verkondigen en belijden. De apostelen worden door de Geest bevrijd van hun angst en twijfel en het resultaat is spectaculair: Jezus is zichtbaar, tastbaar in hen aanwezig en vervult hun woorden en daden met zijn aanwezigheid. Dat is de Kerk op haar best. Zo kan het ook vandaag, zo moet het ook vandaag willen wij als kerkgemeenschap het Lichaam van Christus zijn en niets anders.

 

In de kijker

Liturgische vieringen

Agenda