Welkom op de officiële website van het bede- vaartsoord en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Camera live :

KLIK OP FOTO

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel

 TENTOONSTELLING (tot 28/06)

Youtube impressie

"HEILIGEN IN BEELD"

 

Inschrijven Bedevaarten

 

24 juni 2015

‘Wees geprezen’

Wanneer u dit leest, zal de encycliek van paus Franciscus over de bescherming van de schepping verschenen zijn. Terwijl ik dit schrijf is dat nog niet het geval en moeten we het doen met het spreekwoordelijke tipje van de sluier dat door diverse media al is opgelicht. Waarom niet wachten om iets te schrijven? Om u uit te nodigen om – wanneer de encycliek er is – ze te lezen en er over na te denken. Het is een hartelijke uitnodiging dus. Bovendien richt de paus deze encycliek tot alle mensen. Dat is altijd wel het geval, maar meestal blijft een herderlijk schrijven steken bij de bisschoppen en zakt ze maar moeizaam door tot bij de priesters en alle gelovigen… Bij deze encycliek richt de paus zich expliciet tot alle mensen omdat de thematiek ook alle mensen aangaat. We zijn allemaal genieter van de schepping en allemaal verantwoordelijk ervoor. Als iemand zich daaraan onttrekt, wordt de schepping en dus ook alle mensen getroffen. We merken dat maar al te vaak. Iemand beschermt het leven en een ander doodt het. Die twee gaan niet samen op geen enkel niveau! Lees meer

17 juni 2015

Gelukkige gezinnen

Velen onder ons blikken terug op een gelukkige jeugd en zijn dankbaar voor de liefde en de kansen die zij van hun ouders mochten ontvangen. Het zijn fundamenten waarop we ons leven bouwen en die sterk blijven ook te midden van stormen waarvan niemand gespaard blijft. In het najaar 2014 werd in Rome op vraag van paus Franciscus een synode georganiseerd over het gezin.

Eraan voorafgaand was er een breed onderzoek waarbij gezinnen gevraagd werden om mee te denken en hun zorgen en vreugden mee te delen. De wereldwijde vergadering bracht heel wat elementen aan, heel wat vragen en uitdagingen, ook veel dankbaarheid. Een synodebijeenkomst was niet genoeg om recht te doen aan alle verzuchtingen. Daarom wordt dit najaar het tweede deel georganiseerd. Het is geen eenvoudige oefening om in de grote verscheidenheid van bekommernissen en uitdagingen krachtlijnen aan te duiden. Lees meer

20 mei 2015

Wat mogen we verwachten van de Geest?

De Paastijd sluit af met het hoogfeest van Pinksteren, maar daarmee houdt Pasen niet op! Het hele jaar door verkondigen, vieren en beleven wij de genade van Pasen: dat Christus als eerst is verrezen en dat wij Hem volgen. Dat verandert heel ons leven want het betekent dat niet langer de dood als een donkere wolk over ons geluk hangt, maar dat de hemel open is. Het nodigt ons ook uit om ons leven ernstig te nemen door de woorden van de verrezen Heer waarachtig op te nemen in ons leven en samenleven. De verrijzenis en het eeuwig leven geven een dynamiek aan ons leven hier en nu en die dynamiek wordt gekenmerkt door de liefde van God. Lees meer

13 mei 2015

Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen!

Dit lied klinkt bij het Hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart en zegt meteen ook waar het op staat: Jezus gaat naar de Vader en blijft toch bij ons. Het kan ook niet anders. Als Jezus zijn zending trouw opneemt, kan Hij ons niet alleen laten. Immers, die zending drukt uit dat God ons lief heeft en wie liefheeft laat niet verweesd achter. Het zou de liefde compleet ongeloofwaardig maken en het resultaat zou alleen maar gekwetstheid, ontgoocheling en opgeven zijn. Zo gaat het bij mensen, zo gaat het ook bij God. Lees meer

6 mei 2015

Grote held van liefde

Een oud lied over de H. Damiaan de Veuster zingt: ‘Geen man van mooie woorden, maar man van moed en daad. Een held van liefde is groter dan helden van de haat.’ Die held van de liefde deed, samen met zijn moeder en schoonzus, voor zijn vertrek naar de missie een bedevaart van Tremelo naar Scherpenheuvel. Bij Onze-Lieve-Vrouw heeft hij gebeden om een goede missionaris te mogen worden. Ongetwijfeld heeft hij later als goede missionaris teruggedacht aan dit gebed en heeft hij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel voor de geest gehaald, samen met het laatste beeld van zijn moeder bij hun definitieve afscheid. Op 10 mei vieren wij de heilige Damiaan de Veuster, de held van de liefde van Christus. In het onthaalcentrum De Pelgrim staan vier schilderijen die kunstenaar Johannes Wickert maakte als illustratie bij een kleine gids: in de voetsporen van Damiaan. Een uitnodiging voor de bedevaarders van nu om, zoals Damiaan, te bidden om moed en kracht bij de zending die wij als christenen allemaal hebben: helden van liefde zijn.

In de kijker

Veelluik ARCABAS ‘Passie en Verrijzenis’

Vanaf heden zijn er drie prentbriefkaarten (een selectie uit het veelluik) te verkrijgen in het onthaalcentrum 'De Pelgrim'.

Prijs per stuk = 2,50 € / per set van 3 stuks = 6 €

 

Kruisiging

Verrijzenis

Voetwassing en laatste avondmaal

Liturgische vieringen