live beeld: klik op foto

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel


Praktisch 

Inschrijven Bedevaarten

Misintentie aanvragen

Doopsel

Catechese

Huwelijk

Zaal reserveren

Overnachtingen boeken

 

 

14 maart 2018

‘Ik leg mijn wet in hun binnenste’

Het nieuwe verbond dat God met zijn volk sluit en dat met Christus is aangebroken, is geen verbond dat gebaseerd is op de uiterlijke wet, maar op de innerlijke. Jezus is Gods hart komen tonen en heeft daarmee de wet van Gods liefde in ons hart gelegd. Zo had God het door de profeet Jeremia al voorzegd: ‘Ik ga een nieuw verbod sluiten.. Ik leg mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart.’

 

Lees meer

In de kijker

Woensdag 14 maart om 14u: recollectie bij de Veertigdagentijd door Geert Narinx onthaalcentrum de Pelgrim

Brochure: In de voetsporen van Pater Damiaan

te verkrijgen in onthaalcentrum 'De Pelgrim' voor 6,95 euro  (voor meer info klik op de bovenstaande titel)

De Goede Week in Scherpenheuvel

In de Goede Week gedenken wij hoe Jezus in zijn lijden, sterven en verrijzen alles goed maakt; niet alleen de week, maar alle mensen en de hele schepping worden vernieuwd. Het is de meest intense week van het liturgische jaar en dat blijkt ook uit de vieringen. Vele mensen zoeken voor die week of voor het paastriduüm een abdij of een klooster op om zich door de liturgie en de gemeenschap te laten dragen. Ook in Scherpenheuvel komen vele mensen om de liturgie van die week intens te vieren. Naast de vieringen die door de parochie en het bedevaartsoord worden verzorgd, zal de gemeenschap van het oratorium van de heilige Filippus Neri ook het getijdengebed in die week in de basiliek verzorgen. Een kans om de beleving van de Goede Week nog beter te maken! Wie dit wenst kan die dagen ook verblijven in het onthaalcentrum De Pelgrim.

Palm- en Passiezondag – 25 maart:

eucharistievieringen in de basiliek om 7u., 8.30u., 10u., 11u., 16u., 18u.

Om 9.30u wijding van de palm in de koepelkapel en processie naar de basiliek voor de hoogmis van 10u.

Woensdag – 28 maart:

om 19u. biechtviering

Paastriduüm: 

-Witte Donderdag – 29 maart:

eucharistieviering om 20u. en aansluitend aanbidding tot 24u.

 -Goede Vrijdag – 30 maart:  

-7.30u. gezongen Lezingenofficie    

-8u. gezongen morgengebed

-15u. kruisweg

-20u. Liturgie van de kruishulde met gezongen Passieverhaal

-Stille Zaterdag – 31 maart:  

-7.30u gezongen Lezingenofficie      

-8u. gezongen morgengebed.

-20u. Paaswake in de Mariahal

-Pasen – 1 april:                     

-7.45u. gezongen morgengebed

-eucharistievieringen in de basiliek om 7u., 8.30u., 10u., 11u., 16u., 18u.

-17u. gezongen vespers

 

  

 

 

 

Liturgische vieringen

Agenda