live beeld: klik op foto

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel


Praktisch 

Inschrijven Bedevaarten

Misintentie aanvragen

Doopsel

Catechese

Huwelijk

Zaal reserveren

Overnachtingen boeken

 

 

 

16 januari 2017

Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen

Ieder jaar bidden de christelijke kerken van 18 tot 25 januari voor de eenheid. Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 thesen publiceerde waarin hij de misbruiken van de toenmalige Kerk formuleerde. Dit wordt in Duitsland en in de landen waar het protestantisme sterker aanwezig is, herdacht. Binnen de oecumenische beweging wordt voortdurend toenadering gezocht om het gebed van Christus voor zijn dood: ‘Mogen allen één zijn Vader’ dichter bij de werkelijkheid te brengen. De internationale gebedsweek voor de eenheid nodigt ons uit om vanuit Christus te kijken en lief te hebben. Wij geven hier de gebedsthema’s per dag weer.

Ons verzoenen: De liefde van Christus drijft ons (2Kor. 5, 14-19

woensdag 18 januari: Eén is gestorven voor ons allen

donderdag 19 januari: Niet langer leven voor onszelf

vrijdag 20 januari: Wij beoordelen niemand meer naar de maatstaven van deze wereld

zaterdag 21 januari: Het oude is voorbij

zondag 22 januari: Het nieuwe is gekomen

maandag 23 januari: God heeft ons met zich verzoend

dinsdag 24 januari: Het ambt van de verzoening

woensdag 25 januari: Verzoend met God


Gebed

 

Heer Jezus Christus,

Gij die dezelfde zijt, gisteren, vandaag en in eeuwigheid,

genees de wonden uit het verleden,

zegen vandaag onze gemeenschappelijke tocht naar eenheid

en leid ons naar de toekomst die Gij voor ons bestemt,

wanneer Gij alles in allen zult zijn,

met de Vader en de Heilige Geest,

in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

 

In de kijker

- Zondag 29 januari om 10u Viering met de dopelingen van het afgelopen jaar

- Zaterdag 18 februari om 14u Koorontmoeting in de pelgrim

- Woensdag 22 februari om 17u Gezongen Vespers Feest van de Cathedra van Petrus

 

 

 

 

 

 

 

Liturgische vieringen

Agenda