live beeld: klik op foto

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel


Praktisch 

Inschrijven Bedevaarten

Misintentie aanvragen

Doopsel

Catechese

Huwelijk

Zaal reserveren

Overnachtingen boeken

 

 

23 maart 2017

Nog negen maanden

Wij vieren op 25 maart het hoogfeest van de aankondiging van de Heer (Maria Boodschap), negen maanden voor de geboorte van de Heer, Kerstmis. Gods heil voor de hele wereld begint in het ‘Ja’ van Maria. God die almachtig is, vraagt aan het eenvoudige meisje uit Nazaret om haar medewerking om de wereld zijn Zoon te schenken. Zo werkt God. Hij dringt zich niet op, Hij dwingt niet, Hij nodigt uit. Zijn almacht verplettert niet, ze verheft en Maria zal dat ook bezingen in haar Magnificat. Haar ziel is verheven, haar hele leven is verheven, de hele schepping wordt verheven.

Zo is het nog steeds. God vraagt ons om mee te werken om zijn Zoon in deze wereld en in deze tijd zichtbaar, hoorbaar te maken. Wij moeten niets doen daarvoor, alleen maar geloven en ‘Ja’ zeggen. Het kleinste woordje dat ons en allen groot kan maken. Misschien dat we het daarom niet doen, niet durven, niet geloven. Het is te klein. Onszelf ermee in de belangstelling krijgen, doen we niet met zo’n klein woordje, maar daar gaat het bij christenen niet om. ‘Hij moet groter worden’, zei Johannes de Doper aan de Jordaan, ‘en ik kleiner’, voegde hij er aan toe. Maria is klein en God maakt haar groot. Dit is de ervaring van ieder die zich in geloof toevertrouwt aan God. Laten wij dit hoogfeest vieren in grote dankbaarheid en in dankbare kleinheid.

 

In de kijker


 

 

 

 

 

 

 

Liturgische vieringen

Agenda