Welkom op de officiële website van het bede- vaartsoord en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Camera live :

KLIK OP FOTO

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel

 TENTOONSTELLING (tot 28/06)

"HEILIGEN IN BEELD"

 

Inschrijven Bedevaarten

 

22 april 2015

Benefietconcert ten voordele van Oegandees ziekenhuis

Het Overpeltse strijkersensemble Tilika, bestaande uit Fryderyk Sevens en An-Sofie Cloet op viool, Katrien Coninx op contrabas en Lisa Haels aan de piano, zal een concert verzorgen in De Pelgrim ten voordele van het project Rakai in Oeganda (Afrika).

Katrien Coninx, de contrabassiste van Tilika, studente geneeskunde aan de KU Leuven, gaat in augustus als vrijwilliger meehelpen aan dit project via de organisatie BeMore (NL). In Rakai is een klein ziekenhuis opgericht zodat de gezondheidszorg voor de lokale bevolking toegankelijker wordt. Ter plaatse is er vooral nood aan basisbehoefte zoals elektriciteit, water, ... Vorig jaar konden de vrijwilligers met sponsoring vanuit België zorgen voor zonnepanelen op het dak van het ziekenhuis. Met weinig geld kan men daar veel bereiken.

 

Om 14u vindt het concert plaats in De Pelgrim, aansluitend volgt nog een concert in De (H)Eerlijkheid (Albertusplein 19). Graag tot dan!

22 april 2015

Dovemansoren ?

De vierde paaszondag is ook ieder jaar roepingenzondag. We worden dan uitgenodigd om te bidden voor roepingen voor het dienstwerk in de Kerk: priester- en diakenroepingen, roepingen voor het godgewijde leven, roepingen om zich als gedoopte in te zetten. Er zijn zoveel soorten roepingen als er geroepenen zijn! Want je wordt persoonlijk geroepen door de Heer. Het is dus geen massagebeuren met veel spektakel. Neen, het is een heel intieme ervaring waarbij de geroepene ervaart dat de Heer met hem of haar iets van plan is. Soms is die ervaring heel duidelijk, meestal vaag en mist ze scherpte om precies te zien wat Christus wil. De lens moet bijgesteld worden om het beeld dat de Heer van iemand heeft scherper te stellen. Ons gebed voor roepingen en onze steun aan wie geroepen zijn, helpen om dat beeld scherper te krijgen. De Heer roept, maar wij hebben als kerkgemeenschap een ondersteunende taak opdat de geroepene helder zou zien en de moed en de vreugde mag ervaren om in te gaan op de uitnodiging om een Christus’ toegewijd leven te leiden. Lees meer

15 april 2015

Leren leven met de levende

We hebben Pasen gevierd: de verrijzenis van de Heer, maar ook onze verrijzenis. Het viel de leerlingen van toen even zwaar als die van nu om te leren leven met die nieuwe realiteit: de dode leeft. Het is ook niet niets! dood en leven sluiten elkaar toch uit! Met een beetje verstand kun je toch niet menen dat wie dood is, leeft! Zo dachten de leerlingen er na Jezus kruisdood aanvankelijk ook over en niet alleen zij. Toen ze overtuigd waren dat het toch waar was en kon, hadden zij op hun beurt de grootste moeite om de volgende generatie van leerlingen te overtuigen van die nieuwe werkelijkheid. Paulus bijvoorbeeld spreekt de nuchtere Grieken vurig toe en zij luisteren aandachtig en geboeid zolang hij het heeft over Jezus die wondere dingen doet en zegt. Maar wanneer hij over de verrijzenis wil beginnen, lopen ze weg. dat kan hun verstand niet aan. Lees meer

1 april 2015

Laten we Jezus alleen ?

Vorige week hadden we het over wie Jezus alleen laten op het moment van zijn passie, het hoogtepunt van zijn zending. Er bleef haast niemand over van al diegenen die enthousiast naar Hem hebben geluisterd of die door hem werden genezen. Zelfs de leerlingen die alles hadden achtergelaten om Hem te volgen, geven het op. Jezus bidt zelf vertwijfelt tot zijn Vader: Mijn God waarom hebt ge mij verlaten? Is Hij dan helemaal alleen? Lees meer

25 maart 2015

In stilte gehuld !

Voor we het weten is het Pasen! Het gaat vlug in deze tijd van het jaar: de natuur breekt uit, de mensen doen mee en God blijft niet achter. Maar vooraleer we de verrijzenis vieren, is er eerst nog de passie van de Heer. Met Palm- en Passiezondag wordt de Goede Week ingezet. Een goede week omdat wij gedenken hoe Jezus de Vader en ons liefheeft tot het uiterste toe! Hij maakt die week goed, Hij maakt ons en de hele schepping goed zodat God opnieuw kan zeggen, zoals na elke dag van de schepping: ‘Het is goed’. Lees meer

In de kijker

Veelluik ARCABAS ‘Passie en Verrijzenis’

Vanaf heden zijn er drie prentbriefkaarten (een selectie uit het veelluik) te verkrijgen in het onthaalcentrum 'De Pelgrim'.

Prijs per stuk = 2,50 € / per set van 3 stuks = 6 €

 

Kruisiging

Verrijzenis

Voetwassing en laatste avondmaal

Liturgische vieringen

Agenda