Welkom op de officiële website van het bede- vaartsoord en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Camera live :

KLIK OP FOTO

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel

 

Inschrijven Bedevaarten

 

17 december 2014

VOOR GOD IS NIETS ONMOGELIJK!

Op de vierde zondag van de advent komen aan bod diegenen die onmiddellijk betrokken zijn bij de komst van de Messias. Dit jaar is dat Maria. Bij de boodschap van de engel schrikt zij uiteraard, maar de engel kan haar weerstand vlug breken door te verwijzen naar wat met Elisabet gebeurt. De bloedverwante van Maria is zwanger terwijl zij toch onvruchtbaar was en bovendien op jaren. Maar het is mogelijk want voor God is niets onmogelijk! Lees meer

15 december 2014

IN RECHTE LIJN NAAR KERSTMIS

Van 17 december af klinken in de liturgie de o-antifonen. Het zijn de keerversen bij de lofzang van Maria (Magnificat) dat in het avondgebed gebeden wordt. Ze drukken de nabije verwachting uit van de Messias met beelden en verwijzingen naar de profeten en de heilsgeschiedenis in het Oude Verbond. Wij zetten ze hier op een rij zodat ze u kunnen helpen om van dag tot dag mee te groeien in geloof en verwachting en te bidden met heel de Kerk: ‘Kom en wacht niet langer, Heer’. Lees meer

10 december 2014

‘Kom, Heer Jezus!’

De laatste zin in de Bijbel luidt: ‘Kom, Heer Jezus!’. Na een hele bibliotheek van boeken uit het Oude en uit het Nieuwe Verbond sluit het laatste boek, dat van de Openbaring, af met een wens, een bede, een verzuchting. Inderdaad, als je de hele Bijbel hebt doorworsteld, hebt kunnen lezen hoe de Messias verwacht wordt in het Oude Testament en hoe Jezus die Messias is in het Nieuwe Testament, dan kun je niet anders dan vragen dat Hij spoedig komt zodat wij Hem kunnen zien van aangezicht tot aangezicht. Lees meer

3 december 2014

De Heer talmt niet, maar Hij heeft geduld

De Advent is de tijd van de dubbele verwachting: het groeien naar het gedenken van de eerste komst van de Mensenzoon met Kerstmis én het verwachten van zijn wederkomst aan het einde der tijden. De eerste verwachting ligt ons tamelijk goed, die kennen we want het wordt ieder jaar Kerstmis en we bereiden ons daar op voor. Liturgisch met de vieringen van de Advent, symbolisch met het maken van een adventskrans en het ontsteken van kaarsen, familiaal met het voorbereiden van het kerstdiner en het verzamelen van geschenken, maatschappelijk door aandacht voor de minderbedeelden dichtbij met acties als Welzijnszorg en opvang en hulp aan armen. Er is ook een spirituele voorbereiding die wel eens tussen de plooien valt. We mogen ons afvragen wat de eerste komst van Christus voor ons nu betekent. Is zijn verkondiging van het Rijk Gods doorgedrongen in ons leven? Heeft het evangelie een impact op mijn bestaan? Als we straks Kerstmis vieren en het Kind in de kribbe aanbidden, nemen we Hem dan ook op als Gods reddende aanwezigheid in ons leven en samenleven? Lees meer

26 november 2014

Advent

Op zondag 30 november begint de Advent. We bereiden ons voor op het Kerstfeest en we doen dit niet alleen! We krijgen hulp van mensen lang geleden: de profeten, van Johannes de Doper en zijn ouders Elisabet en Zacharias, van Jozef en Maria. We krijgen hulp van mensen van nu: getuigen van de hoop, mensen die verder zien en verlangen naar een nieuwe toekomst. Profeten van nu en verwachters dichtbij. We vinden ze om ons heen in actiegroepen als Welzijnszorg, we horen hun stemmen (al worden ze vaak overstemd) met een boodschap die de toekomst mogelijk maakt. We zien mensen om ons heen die bezig zijn met te verwachten. Waakzame ouders die voor hun kinderen zorgen, catechisten die geloof opwekken bij vormelingen, grootouders die biddend en zorgend hun kleinkinderen nabij zijn, verzorgers, artsen en verplegers die zieken en ouderen liefdevol helpen, leraars en leraressen die kinderen en jongeren helpen om in het leven te staan, vrienden en geliefden die elkaar verdragen en verder dragen… Er is zoveel advent om ons heen waaraan we soms zo gemakkelijk voorbij gaan. De groene twijgen van liefdevolle mensen die niet toegeven aan de herfst en hun bladeren niet verliezen… Groeiend licht van geloof, hoop en liefde die fonkelen in de kinderlijke blik van kleinen en groten… Het brengt allemaal zoveel meer warmte en geluk dan schreeuwerige versiering. Iedereen maakt zich klaar om het nieuwe leven te ontvangen: het Kind in de kribbe dat ons straks liefdevol zal aankijken. Laten we onze blik voorbereiden opdat Hij niet vergeefs straalt.

In de kijker

Veelluik ARCABAS ‘Passie en Verrijzenis’

Vanaf heden zijn er drie prentbriefkaarten (een selectie uit het veelluik) te verkrijgen in de winkel van het onthaalcentrum 'De Pelgrim'.

Prijs per stuk = 2,50 € / per set van 3 stuks = 6 €

 

Kruisiging

Verrijzenis

Voetwassing en laatste avondmaal

Liturgische vieringen

Agenda