Welkom op de officiële website van het bede- vaartsoord en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Camera live :

KLIK OP FOTO

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel

 

Inschrijven Bedevaarten

 

27 augustus 2014

1 september is anders voor iedereen

Op maandag 1 september begint niet alleen een nieuwe maand en een nieuwe weekdag, maar ook een nieuw schooljaar. Op de een of andere manier zijn we daar allemaal bij betrokken. Misschien denken we aan onze eigen schooltijd die toch lang heeft geduurd. Misschien hebben we wel heimwee naar die tijd toen er nog iets nieuws kon beginnen met een propere lei in een propere klas met bekende en nieuwe gezichten, met een nieuwe meester of juffrouw of zuster! Misschien hangt de typische geur van de school van toen nog in ons geheugen? Velen supporteren voor hun kinderen of kleinkinderen die na een lange vakantie opnieuw naar school gaan. Misschien zijn er zelfs bij voor wie het de eerste keer is in de kleuter-, lagere, middelbare school of hoger! Misschien zijn er zelfs leerkrachten, docenten, medewerkers voor wie de eerste september ook een nieuw begin is. En als al het vorige aan ons voorbij zou gaan, dan zijn er de langere files onderweg omdat het schooljaar begint. Voor iedereen is het merkbaar dat 1 september anders is dan 31 augustus en de twee maanden ervoor.

13 augustus 2014

Gods Woord horen en onderhouden

Op 15 augustus vieren wij het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Het is een groot feest en dus is er een verschillend misformulier voor de vooravond en voor de dag. Omdat we zelden de lezingen horen van de vooravond, willen wij het evangelie dat bij dit hoogfeest wordt voorzien hier meegeven want het is veelzeggend over Maria en over ons. Lees meer

25 juni 2014

Met het hart op de tong!

Terwijl de examenstress van kinderen en kleinkinderen stilaan plaats maakt voor de vreugde of de ontgoocheling van de uitslag, terwijl het WK voetbal naar zijn kookpunt gaat, terwijl de regeringen in ons land stilaan vorm krijgen, terwijl de vakantie-edities van ons parochieblad van de band lopen; vieren wij het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus op vrijdag 27 juni. Lees meer

18 juni 2014

God die blijvend in ons midden is

Een mooi lied van Paul Schollaert zingt: ‘Heilig teken van verrijzenis, God die blijvend in ons midden is.’ Het is een lied op de eucharistie, over brood en wijn en het feest van samenzijn. Het drukt goed uit wat wij vieren met Sacramentsdag (donderdag 19 juni). God drukt zijn liefde uit op verschillende wijzen: in de geschiedenis van heil met zijn volk, in de schepping, in de gemeenschap die wij vormen, in iedere mens die Hij naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, in zijn woord… en in de sacramenten. In doopsel, vormsel, eucharistie, huwelijk, wijding, ziekenzalving, verzoening mogen wij zijn aanwezigheid ervaren. Lees meer

11 juni 2014

Eenheid in verscheidenheid

Het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid is een uitnodiging om binnen te treden in de eenheid die er is tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader kennen we al uit het eerste verbond. Hij heeft zich geopenbaard als de schepper die in alle wederwaardigheden van het volk Gods een God van het verbond is die trouw blijft en die liefde is. Vooral in zijn Zoon Jezus heeft Hij zich getoond. De Zoon die we nog inniger kennen omdat Hij onder ons heeft gewoond. De Heilige Geest kennen we ook via de Zoon en we hebben Hem bovendien ontvangen met Pinksteren. Alle drie verwijzen ze naar elkaar, alle drie openbaren ze elkaar, alle drie delen in dezelfde heerlijkheid, alle drie zijn één en toch onderscheiden. In de beroemde ikoon van de Drie-eenheid door Andrej Roebljov geschilderd, kun je dat goed merken. De drie figuren horen onafscheidelijk bij elkaar, verwijzen naar elkaar, kijken naar elkaar met een dienende blik alsof ze voortdurend zeggen: ‘Wat kan ik voor U doen?’. Lees meer

In de kijker

Veelluik ARCABAS ‘Passie en Verrijzenis’

Vanaf heden zijn er drie prentbriefkaarten (een selectie uit het veelluik) te verkrijgen in de winkel van het onthaalcentrum 'De Pelgrim'.

Prijs per stuk = 2,50 € / per set van 3 stuks = 6 €

 

Kruisiging

Verrijzenis

Voetwassing en laatste avondmaal

Liturgische vieringen

Agenda