Welkom op de officiële website van het bede- vaartsoord en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Camera live :

KLIK OP FOTO

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel

 

Inschrijven Bedevaarten

 

1 oktober 2014

Dat is bidden

Ik zie mijn grootmoeder nog in haar tas kijken voor ze naar de kerk vertrok: ‘Kleingeld voor een kaarsje en voor de schaal en haar paternoster’. Dat was in de jaren zeventig. Ik was een kind en vond het zo bijzonder die zondagmorgen tijdens de vakanties wanneer ik met mijn grootmoeder en mijn tante naar de kerk van het Herentalse begijnhof trok voor de mis. Het was er zo anders als in de parochiekerk thuis. Enkele mannen zongen in het Latijn op het kleine hoogzaal, twee begijnen zaten devoot te bidden vooraan in een door hekken afsluitbare ruimte waar ooit veel meer begijntjes hadden gebeden. Een begijn luidde de klokken met de hand terwijl wij het allemaal konden zien en ging wat later rond met een houten schaal (ik dacht dat het voor het luiden was – wat ik zelf ook wel graag wilde doen). De andere begijn ging rond zonder een schaal en stak het geld in haar diepe zakken. In mijn ogen had ze niets gedaan en ik begreep niet waarom de een soms iets teruggaf en de ander het meteen wegstak! Lees meer

24 september 2014

Gelukkige gezinnen maken een gelukkige kerk

Volgende maand worden in Rome bisschoppen en gelovigen van over de hele wereld verwacht voor de synode over het gezin. Het is een speciale synode omdat ze uit twee delen zal bestaan. Dit jaar en volgend jaar. Paus Franciscus geeft hiermee te kennen hoeveel belang hij hecht aan de christelijke gezinnen en terecht! Het gezin is niet alleen de hoeksteen van onze samenleving, het is ook de eerste huiskerk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kerk nadenkt hoe het met de gezinnen gaat. Maar er is nog een reden waarom deze grote synode wordt gehouden. De gezinnen hebben in de maatschappij een hele verandering ondergaan. Het volstaat om in de eigen familie te kijken om te zien dat er verschillende gezinsvormen zijn. Nieuw samengestelde gezinnen, samenwonenden, eenoudergezinnen, ouders van hetzelfde geslacht… en het klassieke gezin dat het zwaar te verduren krijgt onder de toenemende druk die op ouders en kinderen weegt. Lees meer

27 augustus 2014

1 september is anders voor iedereen

Op maandag 1 september begint niet alleen een nieuwe maand en een nieuwe weekdag, maar ook een nieuw schooljaar. Op de een of andere manier zijn we daar allemaal bij betrokken. Misschien denken we aan onze eigen schooltijd die toch lang heeft geduurd. Misschien hebben we wel heimwee naar die tijd toen er nog iets nieuws kon beginnen met een propere lei in een propere klas met bekende en nieuwe gezichten, met een nieuwe meester of juffrouw of zuster! Misschien hangt de typische geur van de school van toen nog in ons geheugen? Velen supporteren voor hun kinderen of kleinkinderen die na een lange vakantie opnieuw naar school gaan. Misschien zijn er zelfs bij voor wie het de eerste keer is in de kleuter-, lagere, middelbare school of hoger! Misschien zijn er zelfs leerkrachten, docenten, medewerkers voor wie de eerste september ook een nieuw begin is. En als al het vorige aan ons voorbij zou gaan, dan zijn er de langere files onderweg omdat het schooljaar begint. Voor iedereen is het merkbaar dat 1 september anders is dan 31 augustus en de twee maanden ervoor.

13 augustus 2014

Gods Woord horen en onderhouden

Op 15 augustus vieren wij het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Het is een groot feest en dus is er een verschillend misformulier voor de vooravond en voor de dag. Omdat we zelden de lezingen horen van de vooravond, willen wij het evangelie dat bij dit hoogfeest wordt voorzien hier meegeven want het is veelzeggend over Maria en over ons. Lees meer

25 juni 2014

Met het hart op de tong!

Terwijl de examenstress van kinderen en kleinkinderen stilaan plaats maakt voor de vreugde of de ontgoocheling van de uitslag, terwijl het WK voetbal naar zijn kookpunt gaat, terwijl de regeringen in ons land stilaan vorm krijgen, terwijl de vakantie-edities van ons parochieblad van de band lopen; vieren wij het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus op vrijdag 27 juni. Lees meer

In de kijker

Veelluik ARCABAS ‘Passie en Verrijzenis’

Vanaf heden zijn er drie prentbriefkaarten (een selectie uit het veelluik) te verkrijgen in de winkel van het onthaalcentrum 'De Pelgrim'.

Prijs per stuk = 2,50 € / per set van 3 stuks = 6 €

 

Kruisiging

Verrijzenis

Voetwassing en laatste avondmaal

Liturgische vieringen

Agenda