Welkom op de officiële website van het bede- vaartsoord en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Camera live :

KLIK OP FOTO

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel

 

Inschrijven Bedevaarten

 

12 november 2014

Komt laten wij aanbidden!

Iemand vroeg me eens: ‘Hoe kun je je leven geven aan iemand die je niet ziet?’ Een goede vraag van een man die zijn vrouw en kinderen heel graag ziet. Zijn bekommernis aan mij, priester, is oprecht want hij had het begrepen. Een priester hecht zich in een exclusieve relatie aan Christus, zoals ook religieuzen dat doen evenals echtgenoten. Voor hem was de aanwezigheid van zijn echtgenote, haar kunnen zien en voelen, wezenlijk voor zijn relatie. Terecht. Zo is de aanwezigheid van Christus wezenlijk voor de relatie die een priester of religieus met Hem heeft en trouwens voor iedere gelovige! Want allemaal geven wij op een of andere manier ons leven aan Hem. Hoe kunnen we geloven in iemand die we niet zien of ervaren? De vraag is veel ruimer dan ze aanvankelijk werd gesteld. Lees meer

29 oktober 2014

De heiligen ons voorgegaan…

Met het vallen van de bladeren en de eerste nachtvorst komt ook over ons hart een kilte. De droefenis om wie gestorven zijn, maar die ons hart niet hebben verlaten, vervult ons van weemoed en verdriet. Het is goed dat wij ons verdriet samen kunnen beleven in de familie, met vrienden, in onze gemeenschappen. Het helpt om te zien dat we niet alleen staan in het gemis van dierbaren. Het verlicht om samen herinneringen op te halen en er onze tranen aan op te hangen. We zijn niet alleen om te rouwen. Met Allerheiligen en Allerzielen en de dagen ervoor en erna kunnen we het horen, zien en voelen. Want er is niet alleen verdriet. De bloemen op het graf en bij een foto, de gebeden en de lieve gedachten spreken van de liefde die ons verbindt. De dood heeft veel weggenomen, maar het wezenlijke is gebleven. Zoals met Valentijn en op zovele andere momenten de ogen van geliefden elkaar vinden, zo kijken ze deze dagen naar binnen, in het hart waar we die lieve blikken terugvinden. ‘Niet één verdriet is maar alleen verdriet’, zong Toon Hermans na de dood van zijn vrouw en hij vervolgde: ‘…als op lege plekken toch weer bloemen staan’. Lees meer

22 oktober 2014

Uw boodschap dragen wij in de wereldwijd

Naast de maand van de rozenkrans, is oktober ook de missiemaand. Missie is de roeping van iedere christen en staat diep ingeschreven in het hart van elke gedoopte. In het Latijn klinkt de zending na de eucharistieviering: ‘Ite missa est’. Dat betekent dat het mysterie van Gods liefde dat wij in de eucharistie vieren tegelijk onze missie is. De gave, de genade die wij ontvangen in de viering is er immers niet voor onszelf alleen, maar om gedeeld te worden. Dat is onze missie, onze zending: het geluk dat wij ontvangen ook delen met alle kinderen Gods. De vreugde wordt maar dubbel en zelfs honderdvoudig om het in evangelische bewoordingen te zeggen, als ze ook gedeeld wordt. De viering is dus niet ten einde bij de zending, ze begint pas! Het heeft geen zin om God te loven en te danken, zijn Zoon te ontvangen in woord en brood om die genade vervolgens voor onszelf te houden. Het licht dient niet om onder de korenmaat verborgen te blijven, het moet stralen. Missie is dus niet iets dat wij kunnen overlaten aan de missionarissen om er ons verder niets van aan te trekken. Integendeel, de missionarissen doen waartoe wij allemaal zijn geroepen: de Blijde Boodschap verkondigen, de liefde van God met elkaar beleven, het Rijk Gods in word en in daad zichtbaar maken. Lees meer

7 oktober 2014

Orgelconcert : 24 oktober 2014

1 oktober 2014

Dat is bidden

Ik zie mijn grootmoeder nog in haar tas kijken voor ze naar de kerk vertrok: ‘Kleingeld voor een kaarsje en voor de schaal en haar paternoster’. Dat was in de jaren zeventig. Ik was een kind en vond het zo bijzonder die zondagmorgen tijdens de vakanties wanneer ik met mijn grootmoeder en mijn tante naar de kerk van het Herentalse begijnhof trok voor de mis. Het was er zo anders als in de parochiekerk thuis. Enkele mannen zongen in het Latijn op het kleine hoogzaal, twee begijnen zaten devoot te bidden vooraan in een door hekken afsluitbare ruimte waar ooit veel meer begijntjes hadden gebeden. Een begijn luidde de klokken met de hand terwijl wij het allemaal konden zien en ging wat later rond met een houten schaal (ik dacht dat het voor het luiden was – wat ik zelf ook wel graag wilde doen). De andere begijn ging rond zonder een schaal en stak het geld in haar diepe zakken. In mijn ogen had ze niets gedaan en ik begreep niet waarom de een soms iets teruggaf en de ander het meteen wegstak! Lees meer

In de kijker

Veelluik ARCABAS ‘Passie en Verrijzenis’

Vanaf heden zijn er drie prentbriefkaarten (een selectie uit het veelluik) te verkrijgen in de winkel van het onthaalcentrum 'De Pelgrim'.

Prijs per stuk = 2,50 € / per set van 3 stuks = 6 €

 

Kruisiging

Verrijzenis

Voetwassing en laatste avondmaal

Liturgische vieringen

Agenda