Welkom op de officiële website van het bede- vaartsoord en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Camera live :

KLIK OP FOTO

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel

 

Organist Pierre Ramakers

CD NU VERKRIJGBAAR

 

Inschrijven Bedevaarten

 

27 april 2016

De zondagse eucharistieviering

Toen ik nog seminarist was en stage liep bij een jeugdbeweging, vertelden de ouders van de jongeren wel eens hoe spijtig ze het vonden dat hun kinderen niet meer meegingen om de zondagseucharistie te vieren. Het deed hen pijn, maar ze wilden er ook geen ruzie over maken in het gezin, het was allemaal al moeilijk en zwaar genoeg. Die kreten hoor ik niet meer bij de ouders van jongeren, des te meer bij de grootouders en overgrootouders. Die dragen een dubbele pijn: hun kinderen hebben vaak de kerk verlaten en hun kleinkinderen ook. Soms zijn de klein- of achterkleinkinderen niet gedoopt tot groot verdriet van de grootouders. Ze zitten dan met vragen. Hoe moet dat verder, wat kunnen wij doen?

 

Lees meer

20 april 2016

‘Zing nu een lied van barmhartigheid’

Priester en toondichter, Paul Schollaert, verrijkte het liturgisch zangboek met prachtige liederen. Zingbaar door iedereen en met prachtige teksten. Echte kerkliederen dus. Voor de paastijd schreef hij het lied ‘Kondig het aan: de Heer is verrezen’. Een pareltje dat in dit jaar van de barmhartigheid niet zou misstaan als themalied. Lees meer

6 april 2016

Straffe koffie

Het lijden en de dood van Jezus zijn minstens ‘straf’ te noemen. We kunnen er na tweeduizend jaar nog niet goed aan uit dat God zijn veelgeliefde Zoon heeft laten lijden en sterven. En toch, is het God wel die daar voor gezorgd heeft? Is het God zelf niet veeleer die slachtoffer is geworden van menselijk verraad en onvermogen om lief te hebben door en door? Het volstaat om een blik te werpen op ons eigen leven, samenleven en wat er allemaal gebeurt aan onschuldig lijden en zinloze dood om te zien dat wij zelf hierin vaak de hand hebben. God heeft ons geschapen uit liefde en met het vermogen om lief te hebben. Hij heeft in heel de heilsgeschiedenis met zijn volk getoond wat dat liefhebben betekent voor Hem. In Jezus, zijn Zoon heeft Hij het nog het meest duidelijk gemaakt wat liefhebben tot het uiterste toe betekent. Inderdaad het kruis… maar ook de verrijzenis.

 

Lees meer

30 maart 2016

Lieven Boeve : lezing op woensdag 6 april 2016

30 maart 2016

Christus speelt geen verstoppertje!

Het geloof in de verrijzenis van Christus – en in onze verrijzenis – is de kern van ons christelijke geloof. Daarmee staat of valt ons geloof en onze verkondiging, zegt Paulus. Maar het is meteen ook het moeilijkste geloofspunt. We belijden het wel in de geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven’, maar doen we dat ook? Enkele jaren geleden werd onderzoek gedaan hiernaar en wat bleek, vele gedoopten geloven niet in de verrijzenis. Van de wekelijkse kerkgangers geloofden er meer in de verrijzenis, maar lang niet allemaal. Merkwaardig toch! Maar het is de realiteit en we moeten ze ernstig nemen.

  Lees meer

In de kijker

Veelluik ARCABAS ‘Passie en Verrijzenis’

Vanaf heden zijn er drie prentbriefkaarten (een selectie uit het veelluik) te verkrijgen in het onthaalcentrum 'De Pelgrim'.

Prijs per stuk = 2,50 € / per set van 3 stuks = 6 €

 

Kruisiging

Verrijzenis

Voetwassing en laatste avondmaal

Liturgische vieringen

Agenda