Ga naar de inhoud

Autozegening

Openingsuren

Vaak worden voorwerpen aangeboden om gezegend te worden. Het zijn dan zaken die dierbaar zijn en betekenisvol voor het leven en samenleven van diegene die ze aanbieden. Kaarsen, medailles, sleutelhangers, heiligenbeelden…  Auto’s vormen een belangrijk onderdeel in het leven van mensen. Zij verplaatsen zich ermee voor werk en vrije tijd en het is een middel om dienstbaar te zijn aan elkaar. Het verkeer wordt langsom drukker en onveiliger en in het vragen om zegen, vragen wij aan God om de mensen te zegenen en te beschermen wanneer zij onderweg zijn. De zegen vragen over de auto, is dan ook allereerst zegen vragen over mensen en dat is zeker zinvol. In het zegeningsgebed horen wij ook een oproep tot verantwoordelijkheid en inzet.

Heer onze God, wij danken u voor deze wagen. Wij hebben hem ontvangen als een gave uit uw hand en als een vrucht van ons werk en onze inzet.

Wees geprezen voor de hulp en de vreugde die de wagen ons zal bieden om onze taken te vervullen, familie en vrienden te bezoeken en om wie in nood is met hulp nabij te zijn.

God wij vragen u, zegen deze wagen en allen die hem besturen. Geef dat zij voorzichtig zijn, waakzaam en geduldig. Dat zij zich verantwoordelijk weten voor het leven van hun medemensen.

Maak hen minzaam voor de kleinen, voor blinden en ouden van dagen. Moge God allen zegenen die als pelgrims met deze wagen onderweg zijn.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Auto’s kunnen tot vlak bij het huis van de zegeningen rijden waar de zegening gebeurt