Ga naar de inhoud

Doopsel

Het sacrament van het doopsel vormt samen met het vormsel en de eucharistie de zogenaamde christelijke initiatie. We worden christenen omdat de Heer ons daartoe roept en zendt. In het doopsel worden wij kinderen van God, noemt Hij ons bij onze naam en vormen wij gemeenschap met alle christenen die voortaan broeders en zusters zijn. In het vormselsacrament ontvangen wij de heilige Geest die in Jezus is opdat wij zouden kunnen leven en liefhebben zoals Hij want uit eigen kracht alleen kunnen wij dat natuurlijk niet. We worden, zoals de apostel Paulus het uitdrukt: ‘Tempel van de Geest’. In de eucharistie vieren wij telkens weer dat wij kinderen van God zijn, broeders en zusters van elkaar. Wij horen het woord van de Heer en ontvangen Hem om steeds meer ‘Lichaam van Christus’ te worden, een echte en hechte gemeenschap ‘communio’ door, met en in Christus.

Het doopselsacrament wordt in de doopkapel van de basiliek gevierd. Het is geen gemeenschappelijke doopviering met verschillende doopkandidaten en daarom spreken de ouders die hun kindje laten dopen best af met de pastoor wanneer de viering kan doorgaan. Nadat een datum is afgesproken, is er best nog een persoonlijk contact met de priester of de diaken die het doopselsacrament zal toedienen om elkaar wat beter te leren kennen, om afspraken te maken voor de viering zelf en om de betekenis van het doopsel toe te lichten.

Steeds vaker komt het voor dat kinderen op schoolleeftijd het doopsel wensen te ontvangen. Dit kan uiteraard en ook hiervoor worden de nodige afspraken gemaakt met de pastoor.

Volwassenen die het doopsel wensen te ontvangen, spreken hierover eerst met de pastoor die hen een weg zal aanreiken van catechese en voorbereiding op doopsel, vormsel en eucharistie. Immers, volwassenen ontvangen de drie initiatiesacramenten op hetzelfde moment.