Ga naar de inhoud

Eucharistie

De viering van de eucharistie is voor de christen het hoogtepunt en de bron van zijn of haar leven. Hier ontvangen wij Gods woord als wat het werkelijk is: een woord van leven voor wie het hoort. Hier ontvangen wij ook Jezus zelf die zijn leven uit liefde voor iedere mens breekt en deelt. Zonder de eucharistie kunnen wij geen waarachtige christenen zijn. Ons geloof, onze hoop en onze liefde zouden al vlug verschralen tot wat menselijkerwijze mogelijk of haalbaar is. In de eucharistie ontvangen wij telkens weer de roeping en zending van ons doopsel om mensen van grenzeloze hoop, geloof en liefde te zijn. Wat wij in de eucharistie vieren en ontvangen, krijgt uitdrukking in ons engagement als gelovigen. Gods liefde voor ons wordt er duidelijk en wordt beantwoord in onze liefde voor God en voor elkaar.

Omdat de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel ook een bedevaartsoord is, zijn er kansen te over om de eucharistie te vieren. Iedere dag zijn er minstens vier eucharistievieringen en er zijn ook verschillende zondagsmissen op zaterdagavond en op zondag. In de kalender vindt u de uren en plaatsen waar de eucharistie gevierd wordt.

Een intentie vragen bij een eucharistieviering is een krachtig gebed van solidariteit tussen de hemel en de aarde. Wij verbinden ons verlangen immers aan het leven, lijden en verrijzen van de Heer. Wij bidden door, met en in Hem. Krachtiger kan het niet. Niet alleen onze noden en verlangens bieden wij aan zijn gebed aan, ook het sterven van onze dierbaren verbinden wij met de realiteit van zijn verrijzenis opdat zij eeuwig zouden leven in vrede. Wij bidden in gemeenschap voor uw intenties, met de eucharistische gemeenschap: heel de Kerk in de hemel en op aarde, met de mensen van nu die veraf en dichtbij broederlijk en zusterlijk met ons verbonden zijn; met de heiligen en allen die ons zijn voorgegaan en met de Christus, de Zoon van de levende God. Via deze website kunt u uw intenties doorgeven of ook via de sacristie in de basiliek. Een intentie kan gevraagd worden op een bepaalde datum op een precies uur dat een eucharistie wordt gevierd of los van een precieze datum.

Velen zetten zich in om van de viering van de eucharistie een echt feest te maken: kosters, organist, koor, bloemschikkers, wassers van het kerklinnen, poetsploegen, misdienaars, lectoren en priesters… Wie zich wil inzetten voor een van deze taken, is heel welkom en neemt best contact op met de pastoor of met de sacristie.

 

Image alt text
Image alt text