Bidden om eenheid

Bidden om eenheid

Sedert 1846 wordt internationaal gebeden voor de eenheid onder de christenen en dit gedurende een hele week. Van 18 tot 25 januari bidden we met Jezus: ‘Opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt liefgehad.’ (Johannes 17, 21-23).

Het theam van de gebedsweek is dit jaar: ‘Doe het goede, zoek recht’ (cf. Jesaja 1, 17). Dit algemene theam wordt iedere dag in een thema aangegeven:

woensdag 18 januari: Het juiste leren doen

donderdag 19 januari: Als recht wordt gedaan…

vrijdag 20 januari: Doe recht, betracht trouw, ga nederig Gods weg

zaterdag 21 januari: Zie de tranen van de onderdrukten

zondag 22 januar: Een lied van de Heer zingen op vreemde grond

maandag 23 januari: Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten… dat hebben jullie voor Mij gedaan

dinsdag 24 januari: Wat vandaag is, hoeft niet zo te blijven

woensdag 25 januari (de bekering van de H. Apostel Paulus): Het recht dat de gemeenschap herstelt

In de vieringen zal iedere dag gebeden worden voor de eenheid onder de christenen. Moge dit verlangen van de Vader en de Zoon ook ons diepste verlangen worden ‘opdat de wereld gelove in Jezus Christus’.