Corona

Corona

Hoewel het coronavirus nog niet weg is en er nog steeds mensen besmet geraken en min of meer ziek worden, werden de beperkende maatregelen door de overheid al geruime tijd versoepeld en afgeschaft en worden de mensen bij symptomen tot voorzichtigheid aangemaand. Je merkt in de omgang dat de angst aan het verdwijnen is en dat we weer vlotter met elkaar omgaan. Gelukkig maar.

Bij gelegenheid van Pinksteren hebben de Belgische Bisschoppen een schrijven hieromtrent gedaan waarin ze aangeven dat de beperkende maatregelen die in samenspraak met de overheid werden opgelegd gedurende de coronapandemie helemaal zijn weggevallen. Ook zij manen aan tot voorzichtigheid wanneer iemand symptomen van een besmetting vertoond. Er hoeft dus geen afstand meer gehouden te worden, de handen dienen niet met ontsmettingsgel gereinigd te worden, de vredewens kan weer doorgegeven worden en ook het kruisje met doopwater bij het betreden van het kerkgebouw kan weer.

Wij zijn dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers die sedert het toelaten van de eredienst tijdens de coronapandemie de gelovigen ontvingen aan de deur en hen wegwijs maakten en die ook voor de communie-uitreiking de nodige aanduidingen gaven. Dit is nu niet meer nodig.

We zien af en toe nog mensen met een mondkapje in de viering. Wij hebben hiervoor alle begrip. Het zal inderdaad nog een tijdje duren vooraleer wij weer helemaal onbevangen en onbezorgd zullen omgaan met elkaar, zeker binnenshuis. Laten wij hopen dat het ergste achter ons ligt en dat in de toekomst de veiligheid en gezondheid ons weer vrijer en blijer maakt.