Dank!

Dank!

Zaterdag 2 september was de laatste vertoning van de Damiaan musical. Voor de éénentwintig opvoeringen zijn meer dan 24.000 mensen komen kijken! We mochten heel wat dankbare reacties ontvangen. Er zulln er ook wel andere zijn, maar die ware duidelijk een minderheid. We wilden het Kroningsfeestenjaar afsluiten met de bedevaarders te eren die generaties lang naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel komen. Een moeder kan je trouwens best eren door haar kinderen in het zonnetje te zetten! Tussen die stroom bedevaarders staat ook pater Damiaan. Zich op het moment dat hij kwam biden om een goede missionaris te worden nog niet bewust wat zijn leven teweeg zou brengen.

De musical plaatste het gebed van Damiaan in het gebed van de velen die bij Maria komen bidden. Zo wordt Damiaan ook een voorbeeld voor alle bedevaarders. “Maria, wees bij mij in bange dagen. Sta me bij in deze reis. Leid me naar een antwoord op mijn vragen. Wie ik liefheb zie ik terug in ’t paradijs”. De eerste zin die Damiaan in de musical zingt en met dit gebed eindigt de musical zijn leven. En bij alles wat zich tussen die twee momenten afspeelt, is Maria aanwezig. Is dat niet de ervaring van vele bedevaarders?

Vele mensen werden door dit spektakel geraakt, het deed hen deugd, het was mooi, overweldigend mooi zelfs, maar het was vooral een sterke en beklijvende boodschap. Onzenze nieuwe aartsbisschop, mgr. Luc Terlinden was op de première aanwezig. Dat hij in zijn dankwoord op het einde van zijn wijdingsviering op 3 november naar Damiaan verwees als een voorbeeld voor hem, is daar niet vreemd aan.

Wij danken Simon de Merode en zijn medewerkers van Historalia voor de organisatie van deze musical bij ons in Scherpenheuvel. Geen eenvoudige opdracht, geen evidentie om de vertrouwde grond aan het kasteel van Westerlo te verlaten, maar het is gelukt. Dank aan de tekstschriver en regisseur, Luc Stevens, en aan componist Sam Gevers voor hun przchtige prestatie. Zijzelf vonden het het mooiste wat ze tot nu toe hebben gebracht. Dank aan de choreograaf en zijn medewerkers voor de prachtige dansen en vertoking. Dank aan Ief Dams en zijn medewerkers om dit alles praktisch in goede banen te leiden. Dank aan de acteurs en de studenten waarvan er verschillende in het onthaalcentrum verbleven en die zelf bijzonder dankbaar waren voor de gastvrijheid die zij mochten ervaren. Dank aan de vele vrijwilligers die voor en achter de schermen zich hebben ingezet gedurende weken en maanden als acteurs, naaisters, helpende handen, opbouwers en afbrekers, begeleiders, tappers… heel wat verenigingen en vrijwilligers hebben gedurende de opvoeringen en velen ook ervoor het beste van zichzelf gegeven aan dienstbaarheid en enthousiasme voor dit project. Zij hebben er een bijzondere kleur aan gegeven, de kleur van de amateur, van de liefhebber!

Dank aan priester Geert Narinx die als verbindingspersoon tussen Historalia en het bedevaartsoord zich al jaren inzet en die de voorbije maanden bijna dag en nacht paraat was met raad en daad en met vreugde. Dank aan de medewerkers van het bedevaartsoord die het extra werk hebben opgenomen met enthousiasme en ijver. Dank aan de medewerkers en vrijwilligers in het otnhaalcentrum die de gastvrijheid met veel liefde en inzet gestalte hebben gegeven. Dank aan allen die zijn komen kijken en genieten. Dank aan de omwonenden voor hun geduld wanneer de stroom bezoekers aankwam en weer vertrok, soms laat!

Dank aan Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel omdat zij het is die ons allen bijeenbrengt en met haar moederlijke zorg bijstaat. Blijf bij ons, Lieve Vrouw van Scherpenheuvel, in bange dagen, sta ons bij op onze levensreis. Leid ons naar een antwoord op onze vragen, tot we allen samen zijn in het paradijs.