De traan van Maria

Er is iets gebeurd op het genadebeeld. Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel heeft een traan op haar kleed hangen.

Een traan die verdriet uitdrukt.

Het verdriet en pijn van de slachtoffers van misbruik in de Kerk, maar ook de mensen die met hun begaan zijn. Eigenlijk heel de kerkgemeenschap.
Maar het drukt ook het verdriet van Maria én van Jezus uit.

Een traan van onmacht en kwaadheid.

Want het evangelie en het gebod van de naastenliefde werd schromelijk overtreden.

Een traan van solidariteit.

Want we zijn samen in die smart. Een gedeelde smart, wordt een andere smart.

Maria heeft hier in de basiliek van Scherpenheuvel verschillende slachtoffers mogen ontmoeten in de voorbije jaren. Maria is een moeder, in het bijzonder voor de slachtoffers. Een moeder van smarten.

We zijn dankbaar dat we op deze plaats deze heling, deze solidariteit, deze verbondenheid mogen beleven.