Een nieuw begin!

Met Pasen wordt alles nieuw: nieuw water, nieuw vuur, nieuw licht, hernieuwing van onze doopbeloften… Al het oude is voorbij dankzij Jezus die voor ons gestorven én verrezen is. Maar eerst moet het ‘oude’ achtergelaten worden. Dat vraagt tijd en oefening, vanzelf gaat dat niet. Er moet voor gekozen worden en in die keuze moeten we groeien. Het gaat immers over ons leven en wat ons leven getekend heeft door kwetsuren, fouten, onrecht, zonde. Het heeft zich in ons leven verankerd en het werpt een schaduw over ons geluk. We willen met een schone lei beginnen, maar eerst moet de lei schoongemaakt worden en dat moeten we zelf doen, dat gaat niet vanzelf!

Daarom bereiden wij ons veertig dagen voor op Pasen! Veertig dagen om het oude los te laten en het nieuwe alle kansen te geven. Veertig dagen om los te laten om te kunnen ontvangen. Op woensdag 14 februari, Aswoensdag, beginnen we deze tijd van bekering en genade. We bekennen dat wij zondaars zijn, maar ook dat we het oude willen achterlaten en verlangen naar het nieuwe leven in Christus. In alle vieringen wordt de as gezegend en opgelegd. Wees welkom!