Het licht hoog houden!

Het licht hoog houden!

Op donderdag 2 februari vieren wij het feest van de Opdracht van de Heer, ook Maria-lichtmis genoemd. We gedenken hoe Maria en Jozef hun kind volgens de traditie in de tempel opdragen aan God. De traditie krijgt echter een nieuwe wending bij dit gebeuren. Het oude verbond wordt een nieuw verbond en de priester Simeon getuigt hier dan ook van ‘Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, een Licht dat straalt voor de volken’. Niet alleen de priester ziet dit heil in het kind Jezus, ook de oude Hanna die in stilte biddend, wakend dit heil al jaren verlangd en verwacht. Ook zij is vervuld van vreugde bij het zien van de Messias.

In 1997 heeft paus Johannes-Paulus II de werelddag voor het godgewijde leven ingevoerd om gevierd te worden op deze feestdag. Overal ter wereld komen religieuzen samen om hun vreugde te delen. Immers, godgewijden zijn als Hanna, ze waken en bidden, verlangen en verwachten om Christus te zien. Zijn licht hebben zij in het doopsel ontvangen en in hun godgewijde leven houden zij dit licht hoog opdat alle mensen het heil zouden zien en ontvangen. Dit doen ze door hun gebed en door hun inzet. En al zijn vele religieuzen in onze streken ondertussen op de leeftijd van de oude Hanna in het evangelie, hun hart brandt vurig en hun dienst aan de Kerk en de wereld blijft.

Het vicariaat voor het Godgewijde leven in het Nederlandstalige deel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is ingegaan op onze uitnodiging om hun feestdag in Scherpenheuvel te vieren dit jaar. In het Kroningsfeestenjaar willen wij hen namens Maria gastvrij ontvangen om onze dankbaarheid en waardering te tonen voor hun leven aan God gewijd en om hen te dragen met ons gebed, dichter bij Maria, dichter bij de Heer.

Op donderdag 2 februari vieren een 150-tal godgewijden de eucharistie in de basiliek. Onze aartsbisschop, kardinaal Jozef De Kesel zal voorgaan. Welkom!