Hij is verrezen!

Hij is verrezen!

 

Vijftig dagen lang zingen we het uit: Alleluia, de Heer is verrezen! Zoals de leerlingen destijds kunnen ook wij er niet over zwijgen. Jezus die aan het kruis gestorven is, leeft! De kern van ons geloof, het kloppende hart van ons bestaan, smeekt om gehoord te worden, ook in deze tijd. Zonder vrees, zonder schaamte, fier en dankbaar belijden wij dat wat wij in geloof belijden, ook werkelijk aan ieder van ons gebeurt. Hij is opgestaan uit de dood en wij met Hem. Jezus heeft ons niets wijsgemaakt als een schrale troost om ons door een eindig bestaan te loodsen. Integendeel, Hij is de weg van de eindigheid gegaan om ons te tonen dat het met de dood niet eindigt. Zijn verrijzenis is ook de onze en dat vieren wij met Pasen, de hele paastijd en heel ons leven. Vijftig dagen lang zullen wij het horen en ontvangen om het al onze dagen te belijden en de beleven.