Kaarskensprocessie 06 nov. 2022

Op zondag 6 november gaat de jaarlijkse Kaarskensprocessie uit. In de voormiddag zal onze bisschop, kardinaal Jozef De Kesel voorgaan in de eucharistieviering van 10 u. in de basiliek. Nadien is er een receptie in het onthaalcentrum zodat, wie dit wenst, de kardinaal kan groeten.

Om 15 u. is er lof in de basiliek dat geleid zal worden door de apostolische nuntius, mgr. Franco Coppola. Aansluitend gaat de processie, begeleid door de koninklijke harmonie Onze-Lieve-Vrouw rond het heiligdom. De nuntius geeft op het voorplein de zegen en nadien zingen wij de vespers in de basiliek.

Wij nodigen alle leden van de school, de verenigingen, de vrijwilligers uit om mee op te stappen in de processie. Zij worden verwacht om 14.30 u. aan de koepelkapel om zich op te stellen voor de processie.

Graag nodigen wij iedereen uit om met kaarsen hulde te brengen aan Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Het is niet voor niets ‘kaarskensprocessie’! Vooral willen wij u danken omdat u uw genegenheid en liefde, uw aanhankelijkheid en ontvankelijkheid toont aan Maria die ons samen houdt en dichter brengt bij haar Zoon.

Aan allen een zalige Kaarskensprocessie en dank voor alle inzet.

Affiche