Kaarskensprocessie

Op zondag 5 november gaat de Kaarskensprocessie voor de 393ste maal uit. Een jaarlijks weerkerende feestdag voor Scherpenheuvel en voor iedereen die Onze-Lieve-Vrouw in het hart draagt.

Het geint al vroeg met de marktkramers die zich klaarmaken voor een speciale zondag. Je hoort de hele voormiddag en middag mensen keuvelen tussen de kramen en verkopers hun best doen om hen tot kopen aan te zetten. Het hoort bij de sfeer van de dag.

Het wordt wel anders als de klokken om kwart voor drie beginnen te luiden en de mensen naar de basiliek trekken voor het lof. Anderen nemen een plaats in aan het parcours waar de processie voorbijkomt. Velen hebben zich voorzien van kaarsen om hen aan te steken en om Maria’s zegen af te smeken. De verenigingen van jong en minder jong hebben zich al opgesteld naast de basiliek om, als het genadebeeld buitenkomt, het eerbiedig te groeten en de processie op gang te trekken. De Koninklijke Harmonie Onze-Lieve-Vrouw staat ook al klaar voor de basiliek om voor de nodige muziek te zorgen.

In de basiliek is het lof telkens een ‘kippenvelmoment’, een overvolle basiliek zingt tot Maria, bidt en kijkt naar haar en haalt haar als het ware van haar vertrouwde troon om dichterbij te komen. Het is immers ‘onze’-Lieve-Vrouw.

Als de processie op gang is gekomen en het genadebeeld aansluit, zie je onderweg de ogen op haar gericht, de kaarsen in de handen, de lippen zachtjes bewegend met een gebed om steun en om troost. En Maria kijkt terug met haar moederlijke blik. Ze kijkt altijd naar wie haar begroeten in de basiliek, maar met Kaarskensprocessie is het toch anders. Wiegend gaat ze mee in een processie van geloof, hoop en liefde. Wiegend troost ze als een goede moeder haar kinderen van waar ze ook komen, wie ze ook zijn, wat ze ook in hun hart dragen. Wiegend toont ze haar Zoon op haar arm die voor al die mensen zijn leven heeft gegeven. Wiegend draagt ze allen dichter bij haar Zoon.

Als de processie terug naar de basiliek gaat en het genadebeeld weer op de vertrouwde plaats staat, bidden wij de vespers waarin als hoogtepunt Maria’s Magnificat klinkt. Haar danklied, haar lofzang, de blijde boodschap die zij uitzingt. ‘Alle geslachten prijzen mij zalig’, zo klinkt het. Zo staat het al eeuwen boven de in gang van de basiliek en zo klinkt het iedere Kaarskensprocessie weer.

Dit jaar wordt de foto van de heilige Damiaan meegedragen, we deden dit al in het jaar van zijn heiligverklaring, nu opnieuw uit dank voor het succes van de Damiaanmusical waarmee we de Kroningsfeesten 22-23 afsloten. Geschokt door het kindermisbruik in de Kerk en geraakt door de getuigenissen van de slachtoffers, zal ook het beeld meegedragen worden dat symbool staat voor dit afgrijselijke misbruik. Vele slachtoffers en hun familie komen troost zoeken bij Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Wij geven hen een plaats dichtbij Maria en bidden voor hen.

Programma:

-10 uur in de basiliek: eucharistieviering met Mgr. Luc Terlinden, aartsbisschop van Mechelen-Brussel als voorganger.

-15 uur in de basiliek: plechtig lof met Mgr. Luc Terlinden.

-Aansluitend processie rond het heiligdom.

-16 uur in de basiliek: gezongen vespers.

Om 17 uur wordt een extra eucharistieviering voorzien in de basiliek.

Wij nodigen iedereen uit om mee te vieren en wensen aan allen een zalige dag van Kaarskensprocessie.