Kroningsfeesten 2022-2023

Kroningsfeesten 22-23

Bij het jubileum van 150 jaar kroning van het genadebeeld nodigen wij u van ganser harte uit om mee te vieren, om te danken, te bidden en onze vreugde te delen omdat wij Onze-Lieve-Vrouw hier in Scherpenheuvel zo nabij mogen weten. Vieren voluit opdat Maria met haar moederlijke ontferming in onze harten zou afdalen, dé plaats bij uitstek om te vieren. Dat is ook wat Paus Franciscus ons toewenst. Hij schreef een boodschap aan de kardinaal-aartsbisschop Jozef De Kesel die wij hier in vertaling weergeven.

Aan Zijne Eminentie Kardinaal Jozef De Kesel

en aan de bedevaarders van het Heiligdom van

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

Eerbiedwaardige broeder, bij gelegenheid van de 150ste verjaardag van de kroning van de Maagd van het Heiligdom van Scherpenheuvel verenig ik mij in gebed met U en met de bedevaarders die zich verzamelen rond Onze-Lieve-Vrouw om haar uw leven, uw vreugden en uw leed toe te vetrouwen. In dze moeilijke periode omwille van de internationale politieke situatie, smeek ik haar om de genade van een vredevol leven.

Laten wij aan de Moeder van onze Redder vragen, wiens hart, vervuld van tederheid niemand van haar zonen en dochters die zich vertrouwvol tot haar wenden verlaat, om voor te spreken voor de hele wereld en om al haar kinderen die de drempel van haar heiligdom betreden te ontvangen. Moge ieder van hen onder haar maagdelijke mantel een zeker toevluchtsoord en onder haar liefdevolle blik de vergeving van God vinden en de rust die ze nodig hebben.

Moge zij in ieder van U de gevoelens van liefde en solidariteit wekken jegens mensen die leven in de beproeving, voor wie de weg van het leven iedere dag moeilijker wordt om te gaan. Moge zij allen leren om missionarissen van het medelijden en van de barmhartige liefde van de Heer te zijn opdat wij door de erkenning  ‘van de waardigheid van elke mens bij zouden kunnen dragen aan de wedergeboorte van een universeel verlangen van menselijkheid’ (Fratelli tutti nr. 8).

Ik vertrouw U evenals alle bedevaarders en allen die U dierbaar zijn toe aan de moederlijke bescherming van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Moge zij U bijstaan in het leven van elke dag en U de genade verlenen om steeds te getuigen van het Evangelie. Ik schenk U mijn Zegen en vraag U te blijven bidden voor mij en voor de zending die de Heer mij heeft toevertrouwd.

Rome, Sint-Jan van Lateranen, 18 juli 2022

Franciscus

Programma: