Lof en eer zij Jezus Christus

Op zondag 11 juni vieren wij sacramentsdag. Wij loven en eren Jezus Christus in het heilig Sacrament. Dankbaar omdat Hij dicht bij ons blijft en wij Hem telkens weer kunnen ontmoeten in de eucharistieviering en in zijn Lichaam. Zijn aanwezigheid is immers echt en zoveel meer dan een herinnering of een beeld. Hij is helemaal aanwezig en wij kunnen Hem ontmoeten, even waarachtig als diegenen die in het evangelie door Jezus gezien en bemind worden. Laten wij in zijn aanwezigheid ‘zonnen’ en ons laten doordringen van zijn gave op het kruis en van zijn woord.