Maria in de Paastijd

Maria in de paastijd

In de voorbereiding op kerstmis komt Maria als dé adventsfiguur aan bod. Terecht, want zij heeft ‘ja’ gezegd aan de Heer zodat al wat de profeten hebben voorzegd tot vervulling zou komen: de komst van de Messias.

Maria wordt niet onmiddellijk als ‘paasfiguur’ gezien. Ten onrechte, want ze is heel aanwezig! Dit jaar viel het feest van de aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) in de veertigdagentijd, Maria is aanwezig onder het kruis en ze blijft bij de apostelen waken tot de komst van de heilige Geest.

Opnieuw staat haar ‘ja’ aan de Heer voorop! Het is een volkomen instemming met wat God met haar voorheeft en een onvoorwaardelijk ‘ja’ aan haar Zoon. Dat blijkt uit haar aanwezigheid onder het kruis. Als de leerlingen – Johannes uitgezonderd – enkel aan zichzelf denken en bezig zijn met het verloochenen, verraden en verlaten van Jezus, volgen Maria, Maria Magdalena en de vrouwen die meegekomen zijn uit Galilea hun geliefde Jezus. Zij zijn de ware liefhebbers in het evangelie en ze laten hun geliefde niet in de steek, niet uit angst, niet uit zelfbehoud. Maria waakt bij haar Zoon en bij zijn liefhebbers. Ze ontvangt zelfs het moederschap over de liefhebbers, die van toen en die van nu!

Wanneer de leerlingen na de verschillende ontmoetingen met de verrezen Heer min of meer bekomen zijn van hun twijfels, is het opnieuw Maria die bij hen blijft in afwachting van de beloofde komst van de heilige Geest. Zij weet wat die Geest doet en kan: “Wonderbaar is het wat Hij mij deed…”, zingt ze in haar Magnificat. Dat zullen de leerlingen ook ervaren, maar eerst moet er gewaakt worden, gebeden, gewacht en verwacht en daar kent Maria alles van.

Maria hoort onlosmakelijk bij het wonder van onze verlossing door Jezus op het kruis, onlosmakelijk bij de gave van de heilige Geest. Zij hoort bij de paastijd, die van toen en die van nu, die van mij en die van u!

Zalig Pasen!