Met palmen in de hand

Met palmen in de hand

Op zondag 2 april vieren wij Palm- en Passiezondag. Zoals destijds belijden wij Jezus Christus als de Koning en begroeten wij Hem met palmen. Toch klinkt in de vreugdezang ook al de droefheid door van het verraad, de verloochening, de lijdensweg die dezelfde Christus-Koning zal gaan. Gaan wij Hem dan alleen laten zoals de leerlingen destijds? Gaan wij uitvluchten zoeken en in slaap vallen in plaats van te waken bij onze Heer die zijn liefde voor ons tot het uiterste toe zal tonen op het kruis? Ieder jaar is de Goede Week die wij met Palm- en Passiezondag ingaan, een uitnodiging én een uitdaging om bij de Heer te blijven, biddend, kijkend, wakend, vierend.

Op zaterdag 1 april wordt de Missiodag met de vormelingen van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen opnieuw in Scherpenheuvel georganiseerd. Bij het opmaken van dit blad waren er al meer dan 1300 deelnemers ingeschreven! Wij ontvangen en hen graag. Wie met deze jongeren mee wil vieren, kan deelnemen aan de palmprocessie die om 18 uur vertrekt aan de Marihal en naar de basiliek trekt.