Ontvangen van de heilige Geest

Ontvangen van de heilige Geest

Op zaterdag 25 maart vieren wij het hoogfeest van de aankondiging van de Heer (Maria-boodschap). De lituirgie vermeldt dat in de geloofsbelijdenis de geloven knielen bij de woorden ‘die ontvangen is van de heilige Geest’. Op alle andere momenten dat wij de geloofsbelijdenis zeggen, buigen we op dat moment het hoofd. Uitdrukkingen van eerbied, zeker, maar vooral het erkennen en belijden dat op dat moment Gods heil onder ons is verschenen. We vieren dan wel plechtig Kerstmis en de geboorte van de Heer, maar het begint negen maanden eerder in de schoot van Maria. Voordat het Woord vlees wordt, heeft Maria het ontvangen van de heilige Geest. Zij is de eerste in het Nieuwe Verbond om te ervaren dat Gods Zoon onder ons komt wonen. Zijn eerste huis is de schoot van Maria en in die schoot echoöt het ja-woord van Maria: ‘Mij geschiede naar uw Woord’.

Het lijkt wel Kerstmis terwijl we volop Pasen aan het voorbereiden zijn! Zoals Maria in de voorbereiding van Kerstmis een voorname adventsfiguur is, zo is ze in de voorbereiding op Pasen ook een belangrijke referentie voor ieder gelovige. Maria heeft op het feest van de aankondiging van de Heer al ontvangen wat de apostelen met Pinksteren zullen ontvangen: de gave van de heilige Geest. Maria weet en voelt wat die Geest in haar leven doet en in het leven van alle leerlingen van Jezus kan doen: ‘Voor God is niets onmogelijk’! In die gave, in dat geloof zal zij – in tegenstelling tot de apostelen – waken bij haar Zoon aan het kruis, zoals zij bij Hem gewaakt heeft toen zij Hem ontving. Haar ja-woord blijft duren, zelfs onder het kruis. Het wordt zelfs groter, het wordt een ja-woord aan allen die in Jezus geloven: ‘Ziedar uw moeder, ziedaar uw zoon’, zal Jezus op het kruis zeggen. Maria wordt moeder van alle leerlingen en zoals zij bij de apostelen heeft gewaakt in afwachting van de gave van de Geest met Pinksteren, zo waakt zij bij ieder van ons.

Het is allemaal begonnen bij de aankondiging door de engel, met het ja-woord van Maria, met de gave van de heilige Geest. In alle eenvoud, kwetsbaarheid en kleinheid is God daar voor het eerst verschenen in zijn Zoon om ons te redden, te verlossen, te bevrijden met zijn kostbaarste gave. Die gave zal duidelijk worden op het kruis als de liefde tot het uiterste toe voor iedereen, voor altijd! Maria is dé adventsfiguur bij uitstek, maar nog meer een ‘paasvrouw’ die ons meeneemt op de weg van het geloof dat genade is, gave is, ontvangen van de heilige Geest.