Openbaren

Openbaren

Op zondag 8 januari vieren wij het hoogfeest van de Openbaring van de Heer. Het Driekoningenfeest zoals het in de volksmond gekend is. Openbaring drukt echter beter uit wat de betekeins is van dit feest. Gods liefde wordt in Jezus Christus openbaar, voor iedereen toegankelijk. Het volk van God dacht namelijk dat de Messias enkel voor hen zou komen, maar God gaf al aan door de profeten dat zijn komst onder de mensen voor alle mensen zou zijn. Dat de wijzen uit het Oosten (de heidenvolken) komen, begeleid door de ster, drukt dit dan ook uit.

Voor ons vandaag betekent dit dat iedereen geroepen is om Gods liefde te ontmoeten in Jezus Christus. Er zijn geen voorbehouden plaatsen aan de kribbe, geen sluitingstijden, geen beperkingen. Iedereen mag Gds liefde zien en ervaren. Sedert die grote openbaring hebben velen geprobeerd, tot op onze dagen, om de stal toch wat te sluiten voor een aantal mensen, om toch beperkingen op te leggen, om toch een onderscheid te maken wie wel en wie niet mag delen in de liefde van God. Het is een bekoring die eigen is aan de mens in iedere tijd, ook in de onze. Als wij dit feest vieren, dan is het niet omdat wij zo straf zijn in de liefde, maar om te tonen dat Gosds liefde altijd groter is. Onbegrijpelijk groot! De liturgie laat zich niet inperken en blijft met dit feest het wonder van Gods liefde voor alle mensen verkondigen. De wijzen waren er destijds niet minder verwonderd om, zijn wij dat ook? Misschien ergeren wij ons wel dat Gods hart zo groot is dat het uitgaat naar alle mensen. Maar zegt dit niet meer over ons dan over God? Heel het evangelie door verbaast het volk van God zich, met alle ergernissen en woede vandien, dat Jezus iedereen graag ziet en iedereen laat delen in de volle, onverdiende maat van Gods liefde: de zondaars, de tollenaars, de overspeligen, de bezetenen, de melaatsen…

Gods liefde openbaren betekent: ze niet inperken, beperken tot wat wij menselijkerwijze mogelijk, haalbaar, wenselijk vinden. Het is God, God laten zijn en er zelf met verwondering van genieten. Want God heeft zijn liefde in Christus geopenbaard voor iedereen, dus ook voor ons!