Zalig en gelukkig nieuwjaar!

Aan alle lezers wensen wij een zalig en gelukkig 2024! Moge het een goed jaar worden met veel toewijding en zorg voor elkaar zodat ook de mindere dagen dragelijk en goed worden. In het voorbije jaar hebben wij de Kroningsfeesten afgesloten met de Damiaan-musical die heel wat mensen blij heeft gemaakt. Vooral voor wie meespeelden en wie zich hebben ingezet, blijft dit feest dat een maand duurde naleven. We kunnen de boodschap die Damiaan ons bracht proberen te vertalen in ons leven: nooit opgeven, hoop brengen waar alles hopeloos lijkt. Het evangelie wordt maar Blijde Boodschap als wij die grenzeloze liefde die Jezus toont ook beleven. Damiaan, iemand van dicht bij ons, heeft dit gedaan en hoe!

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel heeft hem hierin bijgestaan. Hier vlakbij in de basiliek heeft hij voor hetzelfde genadebeeld gebeden, zoals zovelen. Maria heeft hem niet in de steek gelaten en dat doet ze met niemand van haar kinderen. Wij vieren op de eerste dag van het nieuwe jaar Maria als de Moeder Gods. Moge zij met ons meegaan op onze tocht doorheen het nieuwe jaar. Moge zij ons nabij zijn in ons lief en in ons leed en moge zij ook ons sterk maken om zoals Damiaan toen, vandaag hoop te brengen. Echte hoop die niet vlucht van de moeilijkheden, van het lijden en van de dood. Hoop die ons samenhoudt, ons verbindt tot een oprechte gemeenschap in Christus.

Een nieuw jaar biedt ook de kans tot een nieuw begin. Een begin dat niet alleen geplaveid is met de vele goede voornemens die we maken, maar dat ons in de kracht van de Geest doet uitstijgen boven onze zwakheid, ons onvermogen, onze zondigheid, onze kleinheid. De Geest doet ons verder gaan dan wat wij aankunnen, Hij toont Gods ‘kunnen’ in ons leven. Kijken we maar naar Maria. Toen de heilige Geest over haar kwam, werd een neiuw begin ingeluid. Niet alleen voor haar, maar voor alle mensen. ‘Voor God is niets onmogelijk’, sprak de engel en in Maria werd dit ook zichtbaar. Voor God is nooit iets onmogelijk, kijken we maar naar alleen die door Jezus werden aangeraakt in evangelie en in alle tijden. Zelfs onder het kruis van haar Zoon kijkt Maria verder, gedreven door de Geest. Onder ons kruis staat zij ook met diezelfde blik, die van het geloof en het vertrouwen dat voor God niets onmogelijk is.

Laten wij dit nieuwe jaar ingaan als een jaar van de Heer, vervuld met zijn genade, vol van zijn heilige Geest.