Zalige Kerst!

Zalige Kerst!

We wensen via kaartjes, telefoontjes, berichtjes en gelukkig ook van mens tot mens elkaar een zalige Kerst. Maar wat wensen we eigenlijk? Het is zo vlug gezegd, maar wat blijft ervan hangen? We voelen wel dat het om meer gaat dan om de sfeer van kerstbomen, -markten, -geschenken, -maaltijd… maar dringt het nog wel door waarover het echt gaat? En als het al doorgedrongen is, verkondigen we het dan ook als meer dan een standaardformule, als een boodschap van hart tot hart?

Laten we eens kijken wat God zelf onder een zalige Kerst verstaat. We weten dit want Hij heeft het door de profeten gezegd. De hele advent en ook in de vieringen van Kerstmis horen wij de wens van de Vader voor zijn veelgeliefde kinderen. Gerechtigheid wenst Hij, dat zwaarden omgesmeed worden tot ploegijzers, dat de kleinen gezien en verheven worden, de zieken genezen, barmhartigheid, dat wij verlost worden… Dat lezen wij niet op de kerstkaarten en in de goedbedoelde wensen die wij zenden en ontvangen! Geloven wij misschien niet meer in de wens van God, in zijn visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? God doet echter moeite om geloofwaardig te zijn!

Johannes de Doper, Maria en Jozef, ze horen de boodschap en geven er zich aan over en alles wordt nieuw in hun leven en in het onze. En ze tonen het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want God spreekt niet alleen, zijn woord gebeurt, sterker nog, het wordt mens: vlees en bloed zoals wij! Op kerstdag klinkt het zo: “Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond”. Wensen die klinken als muziek in de oren zijn deugddoend, maar wensen die uitkomen zijn leven-gevend.

Heel het evangelie door zien wij hoe Gods wens over de mens werkelijkheid wordt in de ontmoeting met Jezus Christus: de lamme loopt, de dove hoort, de melaatse wordt gereinigd, de dode staat op, de zondaar ontvangt vergiffenis… Allemaal leven dat ontvangen wordt, nieuw leven dat een nieuw begin betekent voor heel concrete mensen. Dat is wat God verstaat onder een zalige Kerst en dat is wat ook gebeurt met de komst van zijn Zoon.

Misschien moeten we eerst wat aandachtiger luisteren naar het woord van de Heer, aandachtiger kijken als Hij onder ons komt en vervolgens volstromen van zijn genade, zijn liefde, zijn leven. Dan kunnen wij ook als nieuwe mensen oprechte kerst wensen, van mens tot mens, van hart tot hart in Gods naam!

Zalige Kerst!