Zalige Kerst!

De advent was kort dit jaar en de vierde zondag ervan werd door Kerstmis bijna ingehaald! Toch heeft hij ons de kans gegeven om Jezus te verwachten als de Messias die wij nodig hebben om gelukkig te zijn. Tegen de achtergrond van het geweld in Gaza dat dagelijks in overtreffende trap ons wordt getoond, mochten wij de stem van de Heer horen die luid en duidelijk alle geweld verwerpt en in de plaats ervan de Vredevorst aanbiedt. Het raakt ons allemaal, het kan niet anders, dat uitgerekend in het land waar die Vredevorst werd geboren de wapens opnieuw de bovenhand halen. Iemand schreef me dat we beter een gebombardeerd stalletje zouden tonen…

Maar wij hebben niets te tonen met Kerstmis, het is de Heer die zichzelf toont, weerloos als een kind. Een kind waar geen plaats voor was in de herberg om geboren te worden, een kind dat spoedig zal moeten vluchten omwille van de gruwelijke kindermoord, een kind dat zal opgroeien en straks de blijde boodschap zal tonen en daarvoor de prijs van het kruis zal betalen. God weet maar al te goed waartoe de mens in staat is en het maakt Hem kwaad en verdrietig. Zijn macht kan Hij slechts laten zien in de weerloosheid van de liefde. Als wij Hem daarin niet herkennen en ontvangen, zijn we niet met God bezig.

Gelukkig geeft de Heer het niet op en blijft Hij zich aanbieden weerloos en klein als een kind, maar in de volle maat van zijn liefde. Kerstmis zal maar zalig zijn als wij ons daartoe bekeren. Als wij zelf de kaart kiezen van de weerloosheid van de liefde. “Wie niet wordt als een kind, zal het Rijk Gods niet binnengaan”, zegt Jezus. Zalig zijn wij als wij ons niet verheffen boven het veelgeliefde kind dat God in ons opwekt in de gave van zijn Zoon. Misschien moeten we zelf in het kribbetje gaan liggen, met armen open en het hart vol liefde.