Ga naar de inhoud

Vormsel

Het sacrament van het vormsel voltooit het doopsel. De gave van de heilige Geest vormde Jezus’ leerlingen om tot waarachtige en krachtige apostelen die dan pas echt volgelingen van Jezus genoemd kunnen worden: ze deden wat Hij deed en spraken zoals Hij sprak. In het sacrament van het doopsel ontvangt de gedoopte de heilige Geest die iemand tot een echte christen maakt omdat hij of zij niet alleen de naam van Christus draagt, maar de Geest van Jezus in zijn of haar binnenste ontvangt.

De voorbereiding gebeurt door de catechistenploeg:

Algemeen e-mailadres: catechese@scherpenheuvel.be

Image alt text