Hoger-lager

9 mei 2018

Categorie: default - Reageer

Hoger-lager

Voor de ogen van de leerlingen stijgt Jezus naar de hemel om thuis te komen bij de Vader. De blik van de leerlingen blijft Jezus volgen, ze kijken hoger, maar niet lang. ‘Terxijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.’ (Handelingen 1, 11).

Het doet denken aan wat Petrus, Johannes en Jaobus op de berg meemaakten bij de gedaanteverandering van Jezus. Petrus wil dat moment vasthouden, voor altijd, want het is zo heerlijk om te zien, om er deel van uit te maken. Ook toen werd hij met de voeten op de grond gezet door Jezus met de boodschap dat de Mensenzoon nog veel moest lijden en door de oudsten en de hogepriesters ter dood zou worden gebracht vooraleer te verrijzen. Meteen drukt Jezus Petrus en de andere leerlingen op het hart dat dit ook hun weg zal zijn. Geloven is niet blijven staren naar de hemel om er zweverig van te worden! Geloven is, zoals Jezus in de wereld staan en niet vluchten van tegenstand en ontmoediging. Voor de leerlingen zal het moment van actie spoedig aanbreken. Als ze met pinksteren de Heilige Geest ontvangen, zullen ze niet langer naar boven staren, maar met de hemelse blik van het geloof de blijde boodschap verkondigen in woord en in daad. Ook voor ons is dit dé gunstige tijd om de Heilige Geest van ons doopsel en vormsel terug te ontdekken en alle leven en kracht die Hij ons biedt. Zoals de Goede Week de gunstige tijd is om de genade van ons doopsel en van de verozening te ontdekken om Pasen te kunnen vieren; zo vormen de tien dagen na Hemelvaart de uitgelezen kans om ons voor te bereiden op Pinksteren. Zoals Pasen de genade van ons doopsel wakker maakt en doet opstaan; zo wekt Piksteren de gave van de Heilige Geest in ons opdat wij niet alleen opstaan, maar ook verder gaan.

Maria was bij de apostelen die dagen van verwachting, die dagen van hoger-lager, zij heeft hen bij elkaar gehouden, getuigend van haar geloof dat de Heilige Geest geen loze belofte is, maar een goddelijke werkelijkheid die openbaart dat voor God niets onmogelijk is, niet in haar leven, niet in dat van de apostelen en ook niet in het onze.

Maria is er ook nu bij, Goddank!

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond