Houdt stand in de Heer, mijn geliefden

6 maart 2019

Categorie: default - Reageer

 

Houdt stand in de Heer, mijn geliefden

 

De brief die de apostel Paulus aan zijn parochianen in Filippi schrijft - en waarvan we een stukje te horen krijgen in de liturgie van de tweede zondag in de Veertigdagentijd – heeft een ernstige en een bemoedigende toon. Paulus schrijft hem vanuit zijn gevangenschap, hij ervaart de prijs van zijn prediking en van zijn liefde voor Christus. Hij weet dus waarover hij schrijft als hij zijn parochianen aanmoedigd om de weg van het evangelie te gaan. We halen enkele elementen uit de brief die ook voor ons een aanmoediging zijn want ook wij hebben aan het begin van deze veertigdagentijd uitdrukking gegeven om te leven volgens het evangelie.

 

-‘Moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.’ (Fil 1, 9)

 

-‘Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen berhartigen, maar liever die van zijn naasten.’ (Fil 2, 4)

 

-‘Doet al wat ge te doen hebt, zonder te morren of tegen te spreken.’ (Fil 2, 14)

 

-‘Vergetend wat achter me ligt, storm ik af op het doel: de prijs van Gods hemelse roeping.’ (Fil 3, 13)

 

-‘Verheugt u in de Heer te allen tijde. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.’ (Fil 4, 4-6)

 

-‘Broeders, houdt uw aandacht gevestigd op wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat gij van mij hebt gehoord en gezien.’ (Fil 4, 8-9)

 

De lezing van volgende zondag eindigt met: ‘Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden.’

 

Zo mogen wij deze tijd van genade beleven, als geliefden van de Heer en van elkaar. Dat is de toonaard van het evangelie, moge het ook zo zijn in ons leven en samenleven.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond