Johannes de Doper

20 juni 2018

Categorie: default - Reageer

Op zondag 24 juni viert de Kerk het hoogfeest van de heilige Johannes de Doper. Voor aspergetelers betekent dit ook de laatste dag van het aspergeseizoen en als ze een volgende seizoen wensen, dienen ze op die dag te stoppen met het oogsten van deze heerlijke groente! Voor christenen is het een dag die herinnert aan het begin van de Blijde Boodschap en die ons dus aanmoedigt om verder te blijven geloven, het evangelie te zaaien en de vruchten ervan te oogsten. Johannes de Doper staat immers aan het begin van het Nieuwe Verbond. In de schoot van zijn moeder Elisabeth sprong hij al op van vreugde bij de herkenning van Maria’s groet en van de vrucht in haar schoot. Hij was de wegbereider die het volk voorbereide op de nakende komst van de Mensenzoon. Hij wees Jezus de Christus aan toen Hij eenmaal was gekomen. Hij doopte de Messias met het water van de Jordaan. En het is over Johannes dat Jezus zegt: ‘Onder wie uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Niettemin is de kleinste in het Rijk Gods groter dan hij’ (Lucas 7, 28). Johannes werd hooggeacht door het volk, zelfs door koning Herodes die graag naar hem luisterde en door Gods Zoon zelf. Niettemin is hij klein gestorven, onthoofd in opdracht van diezelfde Herodes. Hij die zich bij leven al klein had gemaakt: ‘Na mij komt die groter is dan ik, ik ben niet waard de riem van zijn sandalen los te maken.’, Hij die sprinkhanen at en er alles aan deed om zijn succes bij het volk en de machtigen niet te verzilveren, wordt door de Kerk gevierd in een hoogfeest bij zijn geboorte en in een gedachtenis bij zijn marteldood. En toch zegt Jezus dat in het Rijk Gods de kleinste groter is dan Johannes! In het rijk Gods zullen wij allemaal verheven worden op de grootste hoogte, nl. die van Christus zelf. Als Hij alles in allen zal zijn, is er geen onderscheid meer tussen klein en groot. In het Rijk Gods zijn er geen trappen van vergelijking, iedere vergelijking loopt mank als alles volbracht zal zijn. Dat is onze toekomst, daarnaar zijn wij op weg en Johannes de Doper heeft die weg als eerste gewezen. Laten wij in die richting kijken op het woord en het geloof van Johannes de Doper.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond