Klein wordt groot

19 december 2018

Categorie: default - Reageer

Klein wordt groot

De advent en kerst vormen de introductie op de hele blijde boodschap die wij zondag na zondag mogen
ontvangen als Gods Woord en zijn aanwezigheid in ons leven en samenleven.
De vierde adventszondag maakt al duidelijk dat wij om de Messias te
kunnen zien en horen, onze al te menselijke opvattingen over groot
en klein stevig moeten bijsturen. Jezus zal in het evangelie herhaaldelijk
zeggen en tonen dat ‘de laatsten de eersten en de eersten de laatsten
zullen zijn’, ook niet direct iets wat ons spontaan te binnen valt
als we ons eigen leven en samenleven beschouwen.

Het bekende lied:
‘Ik wil de grootste zijn…ik wil altijd de grootste zijn’, sluit meer aan bij
wat wij spontaan willen. Johannes de Doper geeft het goede voorbeeld
wanneer hij zegt: ‘Ik moet kleiner worden en Hij groter’. Door de profeet
Micha verheft God de kleinste stam onder Juda’s geslachten, Bethlehem,
tot dé plaats waar de Messias geboren zal worden. Ook dat
is omgekeerd aan de verwachting van de Joden die Jeruzalemals voornaamste
plaats van verwachting bestempelen.
En dan is er nog Maria, ook niet de voornaamste in de ogen van de
mensen van toen, die uitverkoren wordt om Gods Zoon te ontvangen
en te tonen aan dewereld. Zij zal vol verwondering en in eenklank met
de profeten zingen: ‘Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is
mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige
dienstmaagd… machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigenbrengtHij
tot aanzien’.


Klein wordt groot in het Rijk Gods dat Jezus verkondigt in woord en
in daad. Hierin ligt voor ons een enorme bron van genade, namelijk
dat wij niet moeten uitblinken in kracht, verstand, menselijk opzicht
om de volle maat van Gods liefde te ontvangen! Gods heil is er voor iedereen
en er is dus geen toelatingsproef en ook geen ‘numerus clausus’,
geen beperking op wie wel of niet in aanmerking komt. Tegelijk
is deze genade ook een opgave,want het betekent dat wij ons voortdurend
dienen te bekeren tot het kleine. Allereerst door zelf niet naast
onze schoenen te lopen en te denken dat wij groot zijn, maar ook en
evenzeer door de kleinheid van anderen te zien en te waarderen. Jezus
zelf geeft het voorbeeld door als een kind weerloos en klein in ons
leven te komen, zo klein zelfs dat de groten erover kijken en slechts
de kleinen Hem zien en ontvangen. Onze wereld is niet zoveel anders
als toen. Ook nu lijken de schreeuwers, de machthebbers, de verongelijkten,
de vechters het voor het zeggen te hebben. Hun stem wordt
in ieder geval gehoord, ze worden opgemerkt. Tussen al dat geweld
van machtsvertoon en ‘groot, groter, grootst’, staan wij als christenen.
Jezus zelf geeft het voorbeeld door als een kind weerloos en klein in ons
leven te komen, zo klein zelfs dat de groten erover kijken en slechts de
kleinen Hem zien en ontvangen. Even weerloos en kwetsbaar als Jezus,
met niets anders dan een schamele stal met wat herders die ons
opmerken, met enkele vreemdelingen uit het Oosten die ons komen
opzoeken, metmensen ‘aan de rand van onze weelderige maatschappij’,
maar ook met Maria die haar geloof blijft uitzingen en die ons toont dat
wij precies in die eenvoud van wie we ‘maar’ zijn, worden verheven
door Godzelf.

Terwijl Kerstmis voor velen de betekenis heeft van overvloed aan geschenken,
eten en drinken, gelijkgezinden, uitbundigheid, toont Jezus
de Messias ook vandaag het ware gelaat van Gods overvloed in
de schamelheidvandekribbe. We mogen ons verheugen dat vandaag
heel wat christenen bij ons en over de hele wereld dat gelaat tonen
door extra aandacht voor wie klein, arm, dakloos, ongewenst zijn. Zij
zijn de herders die zichzelf allesbehalve groot vinden en daarom
Christus kunnen herkennen in de kleinen. Voor hen is Kerstmis geen
droevig of eenzaam gebeuren omdat ze niet uitgenodigd zijn aan
de weelde van geschenken en vette spijzen.Integendeel, zij verwonderen
zich, zoals de herders destijds, over de schoonheid van wie
ze zien, graag zien, en gaan het verkondigen met vreugde. Laten wij
ons niet blindstaren op de schitterende ballen in de boom waarin
we enkel onszelf weerspiegeld zien, maar laten we ons klein maken zodat
wij de Redder kunnen zien die ons grootmaakt in de liefde.


Aan allen een zalige kerst!

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond